Bankiersvereniging ondersteunt initiatief kredietregistratiebureau

De Surinaamse Bankiersvereniging ondersteunt het initiatief van de Centrale Bank van Suriname om een kredietregistratiebureau in Suriname op te richten. Inmiddels is er een werkgroep geïnstalleerd, waarin behalve de Centrale Bank van Suriname ook leden van de Bankiersvereniging zitting in hebben. De werkgroep wordt geadviseerd door de International Finance Corporation (IFC), een werkarm van de Wereldbank. De IFC heeft ruime ervaring met het opzetten van succesvolle kredietregistratiebureaus in de wereld, waaronder ook in Guyana. Er wordt nu gewerkt aan het wettelijk kader waarbinnen het bureau zal moeten functioneren.
De Bankiersvereniging onderschrijft het belang van een goed functionerend kredietregistratiebureau. Dit wordt door de gehele financiële sector, zowel nationaal als internationaal, onderkend. Het bureau beschermt aan de ene kant de gemeenschap tegen het overmatig lenen en aan de andere het kredietrisico voor de banken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: