Gajadien: ‘Het is geen geheime agenda die wij daar gedraaid hebben’

‘Het is geen geheime agenda die wij daar gedraaid hebben’, zegt oppositielid Asiskumar Gajadien omtrent de politieke  ontmoeting van de Europarlementariërs en de Surinaamse oppositie afgelopen maandag in het kader van de ACP-EU top in het KKF-gebouw. De coalitieparlementariërs zijn door de Europarlementariërs geweerd van deze ontmoeting. ‘Ik vind het jammer dat wij er zolang over praten, terwijl er niets aan de hand is. De oppositie heeft een uitnodiging gehad en wij hebben gevolg daaraan gegeven. Volgens Gajadien vernamen zij pas aan het eind van de meeting dat enkele personen niet toegelaten waren. Het oppositielid begrijpt de hele commotie niet. Volgens hem is het vrij normaal in het buitenland tijdens topmeetings dat politieke partijen en/of  blokken van het Europees Parlement specifieke gesprekken hebben met specifieke groepen. ‘Dat is normaal.’ Volgens Gajadien heeft men er een poeha van gemaakt alsof er geen andere belangrijke zaken te bespreken zijn. ‘Laten wij ons bezighouden met belangrijke zaken in het land dan met vuilsmijterij naar de oppositie dan wel delen van het parlement.’ De parlementariër geeft aan dat deze coalitie vaak genoeg wanneer zij geen inhoudelijke zaken kunnen aandragen, allerlei afleidingsmanoeuvres gebruikt. ‘Dat is jammer.’
Gisteren werd bekendgemaakt dat alle Surinaamse parlementariërs, oppositie én coalitie, wederom zijn uitgenodigd door hun collega’s uit Europa. Dit keer gaat het om een werklunch die gehouden wordt in een van de vergaderzalen van het KKF-gebouw waar de ACP-EU-vergaderingen worden gehouden. Parlementariër Rabin Parmessar heeft alle Surinaamse parlementariërs die participeren in ACP-verband gevraagd gehoor te geven aan de uitnodiging van vandaag.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!