Jeugdkadertraining in Nickerie

Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken heeft in het afgelopen weekeinde in het district Nickerie een jeugdkadertraining gehouden. Vijfenzeventig jongeren uit Coronie, Wageningen en Nieuw Nickerie zijn getraind o.a. in het kennen van zichzelf, communicatieve vaardigheden, teambuilding, management en leiderschap. Volgens Mw. Rita Harlequin –  Graauw, onderdirecteur op het ministerie, is dit traject ingezet om de jongeren te scholen in een aantal kenmerken om binnen de activiteiten die ontplooid zullen worden, een organisatorisch goede rol te vervullen. Deze jongeren moeten de andere jongeren in hun district of omgeving  begeleiden en een positieve invloed op deze leeftijdsgenoten hebben.
Het directielid heeft op zaterdag ook een bespreking gehad met zeven buurtorganisaties van het rijstdistrict. Er is onder meer gesproken over de intensivering van de samenwerking met het directoraat Jeugdzaken en het buurtwerk in het komende dienstjaar. Voor dit jaar mogen de buurtorganisaties een year closing activiteit organiseren en hun planning maken voor het nieuwe jaar.
Het directoraat Jeugdzaken zal voorts ook ondersteuning geven aan de Zuster Dankerstichting. Deze stichting houdt zich bezig met de begeleiding van kinderen met een beperking. Binnen de samenwerking met deze stichting zal de ‘unified’ gedachte worden ondersteund, waarbij kinderen van de stichting en die van de buurt kunnen samenspelen en samenwerken. Het is de bedoeling dat ook met de stichting WIN een samenwerking komt in het kader van het jeugdwerk in het district.

error: Kopiëren mag niet!