Voorstel loonsverhoging Onderhandelingsorgaan naar RvM

Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (Biza) zal de raad van ministers deze week inlichten over het voorstel van het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (OO) met betrekking tot de salarisaanpassing van ambtenaren. Vanwege de debatten rond de suppletoire begroting kon dit niet eerder. Het OO had afgelopen donderdag een marathononderhandeling met de onderwijsbonden. De ontmoeting die acht uur ‘s avonds begon, werd pas om drie uur in de ochtend afgebroken zonder concreet resultaat. Het OO heeft volgens afspraak eerst gerapporteerd naar de Biza- bewindsman, die vervolgens dit bespreekbaar dient te maken in de raad van ministers. Moestadja noch voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren wil inhoudelijk ingaan op hetgeen besproken is. Beiden geven tegenover Dagblad Suriname te kennen dat er ruimte is voor partijen om tot een  overeenkomst te komen.
Dagblad Suriname weet van bronnen dat de onderwijsvakbonden aanvankelijk 17% loonsverhoging hebben geëist, terwijl de CLO het bod van 10% deed naar de regering toe. De gevraagde 10% moeten de ambtenaren krijgen terugwerkend naar januari 2012. Het lag in de bedoeling de loonsonderhandelingen eind vorige week af te ronden met de onderwijsvakbonden. Valies zegt dat dit niet gehaald is, omdat er nog wat punten zijn die extra aandacht vragen in de onderhandelingen. Valies en Moestadja zijn beiden positief gestemd over het vervolg van de gesprekken. De BvL-topper zegt dat de bonden een harde afspraak hebben met de regering over het moment van uitvoering van het nog te bereiken akkoord. Afgesproken is dat de leerkrachten eind deze maand de verhoging in het salaris zullen merken. Valies verwacht niet anders dan dat de regering zich hieraan houdt.

error: Kopiëren mag niet!