Start registratie perceel- en woningzoekenden Para

De Stichting Projecten Ontwikkeling Para is donderdag begonnen met het registreren van perceel- en woningzoekenden. In het verkavelingproject “City of Para” zijn er 1.500 kavels  geïdentificeerd voor bebouwing en bewoning.  Gezinnen die jaren stukjes grond binnen het project “City of Para”  bewonen zonder perceeltitel, komen eerst aan bod.
Volgens persofficier Wynona Redmond kunnen perceel-  en woningzoekenden zich gedurende de hele maand november laten registreren om in aanmerking te komen voor een bouwkavel met of zonder woning.  “City of Para” ligt in Mismanproject/Suralcoweg en is niet alleen bedoeld voor Paranen, maar voor alle Surinamers die het recht hebben op een stuk grond. De gronden worden niet verkocht, maar er zijn wel ontsluitingskosten aan verbonden. Het is de bedoeling dat het project leefbaar wordt gemaakt met alle voorzieningen en faciliteiten”, verklaart Redmond.
“Er wordt met dit project invulling gegeven aan het beleid van de regering om de woningnood te verlichten”, meent Redmond. “De aanvrager moet een aantoonbaar vast inkomen hebben om in aanmerking te komen voor een woning. De stichting zal aanvankelijk van het vaste inkomen een advies uitbrengen voor de bouw van een woning voor de aanvrager, die gefinancierd zal worden door locale bankinstellingen.”  De ondernemer Fairali Design, Engineering and Consultancy heeft de opdracht om verschillende modellen woningen te bouwen naar het budget van de aanvrager.
Voorafgaand aan het verkavelingproject is een ordeningcommissie ingesteld die het gebied Suralcoweg/Spoilarea in kaart moest brengen en de status van alle percelen die bewoond worden, moest onderzoeken.  Bewoners die niet over geldige grondpapieren beschikken, zullen worden begeleid ter verkrijging daarvan.

error: Kopiëren mag niet!