ATM en VSB bespreken minimumloon en Ontslagwet

Op uitnoding van de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft woensdag een bespreking plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Er is van gedachten gewisseld over de rol en participatie van de VSB in de bestaande samenwerkingsrelatie met het ministerie van ATM, zoals in het Arbeid Advies College (AAC) en de Ontslagcommissie. Zowel de minister als de VSB heeft de goede samenwerking benadrukt. De vertegenwoordigers van de VSB hebben aangegeven dat zij in hun werkwijze naar het ministerie toe, het principe van sociaal dialoog toe passen voor een beter gemeenschappelijk resultaat. Vanuit het ministerie wordt dit principe consequent toegepast, gelet op de aangenomen ILO conventies en aanbevelingen op dit stuk.
Het invoeren van een minimumloonstelsel is al enkele jaren punt van discussie tussen de overheid, werkgevers en vakbeweging. De VSB heeft bij deze gelegenheid aangegeven vaker met gewezen ministers van ATM hierover te hebben gesproken waarbij er voorstellen zijn gedaan. Zo kunnen genoemd worden: een minimumloonstelsel per sector en de koppeling tussen het invoeren van een minimumloonloonstelsel en aanpassing van de Ontslagwet. Ze ziet de instelling van een onafhankelijk orgaan, zoals een Arbeidskamer voor ontslagzaken als een optie. Het ministerie verzekerde dat er rekening gehouden zal worden met de inzichten van het bedrijfsleven bij de behandeling van concepten in het Arbeids Advies College (AAC). Het concept minimumloon zal door ATM gefinaliseerd worden, waarna het aangeboden zal worden aan het AAC voor behandeling. Er worden thans verschillende scenario’s uitgewerkt die voorgesteld zullen worden aan de regering. ATM is voorstander van het invoeren van een algemeen minimumloon. Ten aanzien van de Ontslagwet zal het ministerie in tripartiet verband nagaan hoe te komen tot een betere aanpak.
De leiding van het ministerie bestond uit minister Michael Miskin, directeur Steven Relyveld en de juristen Glenn Piroe en Meena Kandhai-Ramai. De VSB werd vertegenwoordigd door Ferdinand Welzijn (voorzitter), Antoinne Issa (ondervoorzitter) en Rene van Essen, directeur.

error: Kopiëren mag niet!