Nerkust: ‘Vicepresident kwam met voorstel loonindexering’

‘Niet de vakbeweging, maar de regering kwam met het voorstel om de lonen te corrigeren op basis van de jaarinflatie’, zegt Marcellino Nerkust, president van de Fols. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten (Fols) en de Bond van Leraren (BvL) zijn sinds vorige week in onderhandeling met de regering voor loonsverhoging. Governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname waarschuwde onlangs via de media de regering om niet mee te gaan met de wens van de vakbeweging de lonen aan te passen met het inflatiecijfer. Nerkust zegt aan Dagblad Suriname dat vicepresident Robert Ameerali bij de afronding van de Fiso 2-onderhandelingen had beslist dat het consumentenprijsindexcijfer in het Fiso-natraject zou gelden als uitgangspunt voor loonsaanpassing. ‘De governors uitspraak zal de  opgestarte loononderhandelingen alleen maar gecompliceerder maken’, zegt de Fols-topper. De onderwijsvakbonden zouden zich  voor de loonindexatie moeten verbinden aan de plicht te zorgen voor arbeidsrust. Dat hadden de vakbonden geweigerd.
Nerkust vraagt zich waarom sommigen in de samenleving altijd herrie maken als leerkrachten onderhandelen voor hun loon. ‘Men moet onderkennen dat het salaris door de inflatie van de afgelopen twee jaren achteruit is gegaan.’ De Fols-president vraagt zich ook af of de regering nog van plan is het dertiende maand salaris uit te keren, nu de governor de regering weer begint te waarschuwen voor een inflatiestijging. Volgens de Fols-topper kijken alle ambtenaren uit naar deze incentive die beloofd was door de regering.

error: Kopiëren mag niet!