President lost belofte in op vooravond 67ste jaardag

Aan de vooravond van zijn 67ste verjaardag onthulden president Desi Bouterse en andere regeringstoppers het naambord voor het te bouwen Streekziekenhuis in Wanica. Een verkiezingsbelofte wordt ingelost; althans de eerste stappen daartoe zijn gezet. De ondernemer Bobby Jaikaran, topman van San International Group, heeft 10 ha terrein naast zijn villa aan de Indira Gandhiweg beschikbaar gesteld aan de regering voor de bouw van het streekziekenhuis. San International Group heeft maximaal een jaar de tijd om het terrein bouwrijp te maken en de infrastructuur in orde te maken. Ook de regering zal in de tussentijd alle stappen ondernemen voor de bouw van het ziekenhuis, dat een schenking is van de Volksrepubliek China. Voorafgaand aan de onthulling van het naambord waren er verscheidene sprekers. Bijna alle leden van deze regering waren aanwezig thuis bij de ondernemer Jaikaran.
Alle sprekers wezen op het belang van het ziekenhuis voor Suriname. Districtscommissaris Rawin Jiawan merkte op dat het belangrijk is dat mensen, die geneeskundige hulp nodig hebben, zo snel mogelijk worden geholpen. Nu moeten patiënten uit Wanica, Para en Brokopondo helemaal naar de stad. Met de bouw van het ziekenhuis wordt de volksgezondheid voor veel meer mensen bereikbaar.
DNA-lid Charles Pahlad is heel gelukkig met de onthulling van het naambord. Hij heeft acht jaren lang aan zijn achterban beloofd dat er een ziekenhuis zou komen in Wanica. Het heeft veel moeite gekost om de belofte waar te maken. ‘Een droom komt nu in vervulling.’ Hij wees erop dat de president de belofte nu inlost en welzijn en welvaart brengt voor het volk. Het sociaal contract dat gesloten is met het volk, krijgt volgens Pahlad gestalte. Aan de president gaf Pahlad het volgende mee. ‘Dit is wederom het bewijs van geloof in eigen kunnen, maar wij geloven in uw kunnen en kunde.’
Ambassadeur Yuan Nansheng van China gaf aan dat dit project wederom het bewijs is van de goede samenwerking tussen Suriname en China. Ook minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en president Desi Bouterse benadrukten dit elk in hun speech. Volgens het staatshoofd zal ambassadeur Yuan Nansheng de boeken ingaan als de ambassadeur die dit project mogelijk heeft gemaakt.
Minister Michel Blokland van Volksgezondheid deed de toezegging dat zijn ministerie zijn volledige medewerking zal verlenen. “We zijn ervan overtuigd dat met de komst van dit ziekenhuis een significante verbetering in de gezondheidssector zal plaatsvinden. Dit zal in het belang van Suriname zijn, maar voornamelijk voor de districten Wanica en Para.”
President Desi Bouterse vindt dat het ‘Ziekenhuis Wanica’ verbonden moet worden aan het assembleelid Charles Pahlad. Hij heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor het ziekenhuis. Het staatshoofd merkte op dat zoveel mensen hun medewerking hebben gegeven voor de bouw van het ziekenhuis. Hij dankte de Volksrepubliek China voor de schenking en de ondernemer Bobby Jaikaran voor het ter beschikking stellen van het terrein.
 
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!