Ook ondernemende Surinamers stimuleren

De actie die door HI wordt ondernomen om Chinezen in andere richtingen dan de kleinhandel te stimuleren, geeft aan dat de Chinese kracht in het land onvermijdbaar groot is geworden. De economie is voor een deel overgeleverd aan de gunsten van nieuwe ingezetenen. Ze zouden voort kunnen gaan op de ingeslagen weg in de kleinhandel. Als de onderlinge concurrentie ondraaglijk wordt, kan dat zich op een bepaalde manier gaan oplossen waarvan de samenleving geen voorstander is. De actie van HI wijst erop dat de vrees die door politici voor politieke doeleinden werd gelanceerd in DNA, toch wel bewaarheid is geworden. Door Nieuw Front, een grote stimulator van de Chinese influx om de bestaande kleinhandel te breken, is op een min of meer hypocriete wijze kritiek geleverd op de continuering van het door hun geïntensiveerd beleid van de Chinese migratie. In een van de cables, die in verband met de Wikileaks zijn uitgelekt, is ook te lezen hoe een VS-ambassadeur aan het thuisfront verslag doet van de NF-strategie om een etnisch gekleurde kleinhandel de nek om te draaien. De Chinese supermarkthouders zijn de succesvolle natuurlijke vijanden gebleken die efficiënt in het economisch systeem van Suriname zijn ingevoerd door NF. De overname die door politici werden aangekaart, lijkt een feit te zijn. Een oplossing is het kanaliseren van de Chinese ondernemers in productiesectoren. De Surinaamse markt is te klein, meent HI. HI voelt nu dat er teveel supermarkten zijn. De burgerij die consument is, heeft niet geklaagd over het aantal supermarkten, in die zin dus dat de consument van het aantal supermarkten geen klachten heeft. Integendeel zijn producten beter bereikbaar. HI brengt de actie opvallend vanuit een belang van de Chinese gemeenschap. Veel supermarkten zal de gemeenschap geen winsten opleveren. HI praat dus met deze ondernemers in de taal die zij verstaan: in termen van winsten. Kennen deze ondernemers geen andere drijfveren? Kennelijk wel, omdat de HI-minister aangeeft dat deze ondernemers meer productiebedrijven moeten opzetten en dat er twee winnaars zullen zijn: Suriname en de Chinese gemeenschap. Slim van de minister om ook het Surinaams belang te benadrukken. Hoe groot dat belang zal zijn in termen van investeringen, werkgelegenheid, belastinginkomsten en multipliereffecten, is niet bekend.
De HI-minister bracht zijn bedoelingen naar voren in een sessie met een aantal Chinese verenigingen, gebundeld in de Suriname Chinese United Association (SCUA). De Chinese ondernemers zijn goed verenigd in Suriname. Er zijn Chinese verenigingen en die zitten nu in de overkoepelende CSU. De vraag is wat de relatie is tussen de CSU en de VSB of Asfa. Zijn de Chinese ondernemers ook lid van de VSB of Asfa. Vooral voor de grote Chinese ondernemers is dit punt van belang. Moeten Chinese ondernemers niet aangemoedigd worden om zich aan te sluiten bij de main stream werkgevers- en bedrijvenorganisaties? Of hebben de Chinese ondernemer een andere agenda die niet strookt met de agenda van VSB, Asfa of Akmos. De Surinaamse kleine ondernemers moeten in elk geval een les leren dat organiseren haar nut heeft. De Surinaamse ondernemers moeten zich ook beter organiseren. HI zal ze dan ook ontvangen en richting geven zoals het ministerie dat doet met de nieuwe Chinese ondernemers. HI en de regering hebben een compliment ontvangen van de Chinese ondernemers: er is nu sprake van een effectieve en vlotte afhandeling van bedrijfsvergunningen. Maar er zijn nog problemen waarmee de ondernemers te maken hebben, zoals veiligheid, verblijfsvergunningen en teveel vergunningen die toestemming geven om supermarkten te runnen. Andere problemen waarmee Chinese ondernemers te maken hebben, zijn het verkrijgen van een titel op de grond, een taalbarrière en beschikbaarheid van arbeidskrachten. De laatste drie punten zijn interessant. In de eerste plaats is het voor vreemdelingen conform de Landhervormingsdecreten ten enen male onmogelijk om op eenvoudige wijze te komen aan grond onder de titel van grondhuur. De taalbarrière is een aangelegenheid die ook enige verantwoordelijkheid vergt van de vreemdelingen zelf en zeer zeker van de Chinese verenigingen en nu ook de SCUA. Men moet pogingen ondernemen om de meest gangbare talen Nederlands en Sranang Tongo aan te leren. Wat aanbod van arbeid betreft, moet opgemerkt worden dat veel Chinese kleine ondernemers heel grof omgaan met hun werknemers en hun werknemers de hele dag zitten te schreeuwen en te roepen. Die grofheid en agressiviteit slaan heel vroeg om in verstoorde werkrelaties. Ook is er een neiging bij deze ondernemers om heel lage lonen te betalen. De Chinese ondernemersorganisatie hield een pleidooi voor meer Chinezen die moeten komen werken. HI bracht hygiëne en veiligheid onder de aandacht van de SCUA. Dat betekent dus dat regelmatig Chinese bakkerijen worden gesloten. In het kader van de interactie moet gesteld worden dat Chinese ondernemers meer geïnformeerd worden over veiligheids- en arbeidsregels en productiestandaarden. HI heeft vergaderd met Chinese ondernemers. HI zou in het kader van stimulering van Surinaamse ondernemers ook vaker met deze groep moeten communiceren.

error: Kopiëren mag niet!