Sapoen stimuleert Chinese ondernemers

De markt van Suriname is te klein voor het opzetten van zoveel supermarkten en zal dus geen winsten opleveren voor de Chinese gemeenschap. Minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie stimuleert Chinese ondernemers om meer productiebedrijven op te zetten die uiteindelijk voordelen zullen hebben voor Suriname als de Chinese gemeenschap. De HI-minister bracht dit naar voren tijdens een kennismakingsbezoek met een aantal Chinese verenigingen gebundeld in de Suriname Chinese United Association (SCUA ) op maandag 8 oktober 2012 op het Ministerie. Tijdens dit bezoek heeft de bewindsman een uiteenzetting gegeven over de goede samenwerking tussen Suriname en China. Echter merkt hij op dat de Chinese ondernemers er eerder voor kiezen voor het opzetten van supermarkten. De minister gaf aan dat dit goed is maar geeft toch de voorkeur voor het opzetten van productiebedrijven.
Secretaris Stephen Tsang van de SCUA en tevens woordvoeder van de delegatie was ingenomen met dit bezoek. Hij zei heel blij te zijn met de effectieve en vlotte afhandeling van de bedrijfsvergunningen maar ziet graag dat er een oplossing komt in de problemen zoals:veiligheid,verblijfsvergunning, overtolligheid aan supermarkten, grond, taalbarrière en arbeid. Het aanvragen van hun visa moet helemaal in Beijing, China. Dus ziet de organisatie graag dat er ook een ambassade van Suriname komt in het zuiden van China. Vervolgens gaf de secretaris aan dat Suriname meer mensen moet aantrekken om te komen werken. Reagerend hierop gaf de minister de Vereniging mee dat bij de promotie van Suriname zij dat niet alleen doen voor ons land maar voor de hele Caricom markt met 15 miljoen mensen. Verder deelde de bewindsman de SCUA mee meer aandacht te schenken aan de hygiëne en de veiligheid van hun werkomgeving. Er komen teveel klachten binnen ten aanzien van de hygiëne van de bakkerijen. De woordvoerder beaamde dit en heeft beloofd via hun media meer aandacht hieraan te besteden en informatie te verschaffen aan hun leden.
De partijen zijn overeengekomen, dat er een regelmatige uitwisseling zal komen met de Chinese Tv en krant en een evaluatie van de bakkerijen op basis van de bevindingen zal worden gemaakt. Aan de hand daarvan zal het besluit genomen worden als ze wederom vergunningsplichtig zullen worden.

error: Kopiëren mag niet!