Drie jaar en zes maanden cel voor seks met minderjarige

Kantonrechter Albert Ramnewash heeft de 38-jarige Romeo H. tot drie jaar en zes maanden cel veroordeeld wegens seks met een 14-jarig meisje. Hij was kind aan huis bij de familie van het slachtoffer. De moeder van het kind verklaarde op de eerdere zittingen dat de verdachte altijd een opmerking maakte dat hij het slachtoffer als zijn vrouw wilde. De verdachte heeft zijn woorden in daden omgezet door het kind te laten blijken dat hij van haar hield en met haar wilde samenwonen. De vervolgingsambtenaar Shanta Mahadew gaf aan dat de verdachte zelf drie kinderen heeft. Hij heeft inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de familie van het slachtoffer in hem had. De officier van justitie nam de verklaring van het meisje als bewijs mee. Zij gaf aan dat zij regelmatig seks met elkaar hebben bedreven. De verdachte werd op 20 maart 2012 in verzekering gesteld. De officier achtte het feit wettig en overtuigend bewezen en eiste een celstraf van 3½ jaar.
Advocaat Valery Pique betoogde dat zijn cliënt het feit steeds heeft ontkend. De raadsman is de mening toegedaan dat het slachtoffer niet consistent is in haar verklaringen. Eerst verklaarde zij dat er maar één keer seks tussen hen heeft plaatsgevonden. De raadsman verzocht de rechter om de verklaring van het meisje niet als bewijs mee te nemen bij zijn beraadslaging. Hij verzocht de rechter om de verdachte vrij te spreken vanwege tegenstrijdige verklaringen.
De magistraat motiveerde het vonnis door te stellen dat de verdachte daadwerkelijk inbreuk heeft gemaakt op het vertrouwen van de familie en ook van het slachtoffer. ‘Dit moet u kwalijk worden genomen. Ondanks uw ontkenning acht ik het feit wettig en overtuigend bewezen. U heeft zich botgevierd op het meisje.’ De magistraat veroordeelde H. tot een straf van 3½ jaar, dus conform de eis.
Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!