Zeven Surinaamsebedrijven nemen ISO-certificaat in ontvangst

Het ministerie van Financiën, trekker van hetproject ISO-certificering 2011-2012, heeftin samenwerking met de bedrijvenorganisaties Akmos, Asfa en de VSBop vrijdag 5 oktober 2012aan 7 Surinaamse bedrijven het internationaal erkend ISO-certificaat uitgereikt. DezezijnSrananFowru NV, StedinSpeciaalSlagerij, Fusecon NV, NV Randoe Suriname,Ilaco Suriname NV,  Suriname Office Supplies NV (SOS) en Cheec (Caribbean Heavy Equipment Educational Center).  Na 3 jaar zal her- certificering plaatsvinden. Het ISO-certificaat is wereldwijd geaccepteerd.
Het doel van het ISO-certificeringsproject is om diverse kwaliteitsmanagementsystemenop te zetten voor de verschillende productie- en of dienstverlenende lidbedrijven van de Asfa, VSB en of Akmos, deze te  implementeren en te certificeren volgens de ISO-normen. Deze positieve economische ontwikkelingkan een toename in de export betekenen, die weer resulteert in een stijging van werkgelegenheid en verdiencapaciteit.Volgens de minister van Financiën is de regering zich ervan bewust dat de private sector een belangrijke plaats in onze samenleving inneemt en ondersteunt zij dan ook dit initiatief.Ook onder de bevolking groeit het bewustzijn op het gebied van kwaliteit, hygiëne en veiligheid.“Laten we er met zijn allen aan werken om de standaarden hoog te houden”, benadrukt de bewindsvrouw.
Bij het invoeren van het ISO-systeem staat de klant centraal. In dit kader wordt het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de internationale norm opgezet. Een nette en veilige werkplek, continu monitoren van het certificeringsprojectzijn enkele voorwaarden waaraan bedrijven zich moeten houden. Het certificeringsproject is opgedeeld in 7 fasen, waarbij in de laatste fase het certificaat wordt uitgegeven door een geaccrediteerde organisatie, aangesloten bij de Raad vanAccreditatie  (RvA).Aan het ISO-certificeringsproject 2011-2012 hebben 62  kleine en middelgrote Surinaamse bedrijven  deelgenomen, waarvan 7 de eindstreep behaalden. De overige 55 bedrijven beogenvoor eind van het jaarISO-gecertificeerd te zijn.

error: Kopiëren mag niet!