Implementatie dienstplicht niet begroot

President Desi Bouterse kondigde tijdens zijn jaarrede in 2010 aan dat de dienstplicht weer ingevoerd zal worden. Voor het dienstjaar werd SRD 4,7 miljoen begroot om een aanvang te maken met dit voornemen. Uiteindelijk werd SRD 1,2 miljoen gebruikt om voorbereidingen te treffen, maar tot een werkelijke implementatie is het tot nog toe niet gekomen. Het ministerie van Defensie heeft op de ontwerpbegroting die het heeft ingediend voor het dienstjaar 2013, geen bedrag opgebracht. Ook voor de resterende jaren van deze zittende regering niet. Regering Bouterse/Ameerali zou met de financiële middelen van het dienstjaar 2011 (groot SRD 4,7 miljoen) jongeren tussen 17 en 26 jaar militaire en beveiligingsvaardigheden bijbrengen. Ook zouden ze de kans krijgen om een opleiding te volgen op technisch of technologisch gebied.
VHP- parlementariër Radjkoemar Randjietsingh had bij de begrotingsbehandeling in juni 2011 in de DNA duidelijk gemaakt dat het Nieuw Front niet zal meewerken aan een herintroductie van de dienstplicht. “Wij kunnen dat geld stoppen in trainingen die de jongeren zelf willen volgen of armoedebestrijding. Wij zijn hiernaast wel voorstaander van een burgerplicht waarbij jeugdigen getraind worden in een job of een bepaald productieproces”, had Randjietsingh toen gezegd.

error: Kopiëren mag niet!