Sozavo heeft in 2013 grootst aandeel bij beleidsprogramma’s

In 2013 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) het grootste aandeel bij de beleidsprogramma’s met 17%, gevolgd door de ministeries van Openbare Werken (16.6%), Financiën (15%) en Binnenlandse Zaken (13%). De rest van de ministeries heeft een aandeel van minder dan 11%. Dit blijkt uit het financiële nota van 2013. Op de begroting van Sozavo zijn beleidsprogramma’s opgenomen om tegemoet te komen aan de sociaal zwakkeren, met name armoedebestrijding, het sociaal programma genaamd “Bromki fu tamara” (BFT) onder het Conditional Cash Transfer (CCT), financiële bijstand aan mensen met een beperking en sociaal zwakke huishoudens en bouwsubsidie.
De CCT is een nieuw sociaal voorzieningprogramma en het doel is om te investeren in de ontwikkeling van kinderen om de ‘intergenerationele’ cyclus van armoede te doorbreken.
Enkele opvallende beleidsprogramma’s die opgenomen zijn onder diverse ministeries zijn: ‘Welvaartsbevordering’ (Biza), ‘Vernieuwing onderwijsstelsel en verbetering kwaliteit van het onderwijs’ (Minov) en ‘Landbouwinfrastructuur en export promotion’ (LVV). Bij het ministerie van Financiën zijn de aflossings- en renteverplichtingen ook opgenomen als een beleidsprogramma.
De geplande infrastructurele projecten, met name het asfalteren van wegen en het bouwen van bruggen, zijn opgebracht op de begroting van OW. In 2013 zijn de verwachte trekkingen uit de gesloten leningen met SRD 334.4 miljoen afgenomen ten opzichte van 2012. De leningen zijn gesloten met multilaterale instellingen zoals de Inter-American Development Bank (IDB) en Agence Francaise de Developpement (AFD) en met bevriende naties zoals China en India.
 

error: Kopiëren mag niet!