Beveiliging penitentiaire inrichtingen wordt opgevoerd

De beveiliging en bewaking van de penitentiaire inrichtingen worden opgevoerd. Dat beoogt de minister van Justitie en Politie voor het dienstjaar 2013. Er is een beveiligingsplan gemaakt, waarbij de aanschaf van lockers en camerabeveiliging centraal staan. Met het oog op de veiligheidsvoorschriften mogen de penitentiaire ambtenaren (pa’s) geen tassen en andere goederen binnen het cellenblok meenemen. Derhalve zullen er voorzieningen worden getroffen.
Camerabeveiliging, een tassenscanner, metaaldetectiepoortjes, mobiele drankcontroleapparaat en call blockers zijn nodig voor de interne en externe veiligheid van de gevangenissen. Met de camerabeveiliging worden de grenzen van de gevangenissen bewaakt, evenals de remise. De bouwtorens blijven als back-up aanwezig in geval van stroomuitval. De camerabeveiliging zal preventief werken, met dien verstande dat zowel de gedetineerden, bezoekers als de pa’s zich
aan de geldende regels zullen moeten houden. Tassenscanners en bodyscanners zijn noodzakelijk om zowel penitentiaire ambtenaren als bezoekers te controleren, zowel bij binnentreden alsook bij het verlaten van de inrichting. Zulks om te voorkomen dat zij verboden spullen bewust dan wel onbewust binnen of buiten de inrichting meenemen.
In het kader van de verdere kwaliteitsversterking van het personeel zullen managementtrainingen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau worden verzorgd. In het kader hiervan zullen tevens opleidingen op officiersniveau worden verzorgd en personeelsleden naar het buitenland worden gestuurd. De keuze van het project ‘Capaciteitsversterking ondersteuningsgroepen KPA’ is ingegeven door de noodzaak om bij specifieke gevaarzettingen en dreigingen van openbare ordeverstoring binnen de penitentiaire inrichtingen z.a. gevangenisopstanden, uitbraak – en bevrijdingspogingen, een minimale interventiecapaciteit binnen de penitentiaire inrichtingen te hebben. Deze ondersteuningsgroepen moeten adequaat getraind en toegerust zijn. Het hebben van deze eenheden is een essentiële voorwaarde voor het garanderen van de veiligheid, de orde en rust in en rondom de penitentiaire inrichtingen alsook in de totale samenleving.

error: Kopiëren mag niet!