Jeugdparlementariër verdeelt schoolpakketten op Jarikaba

Het NJP-lid Jaiwansingh Gajadien, die het district Saramacca vertegenwoordigt, heeft in het afgelopen weekeinde schoolpakketten verstrekt op Jarikaba. Vrijdag was hij op de openbare school Jarikaba, waar een aantal leerlingen een schoolpakket en uniform in ontvangst mocht nemen. Daarna vertrok Gajadien naar Groningen en Tijgerkreek, waar hij hetzelfde deed. In gesprek met Dagblad Suriname zei de jeugdparlementariër dat hij kennelijk tot maandag zal moeten doorgaan met zijn sociaal project. De kinderen die niet aanwezig konden zijn, krijgen hun pakket thuis of op school. Het project is gesponsord door vrienden van Gajadien en de hoofdbeleidsadviseur van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Idries Taus. “Dankzij mijn sponsoren heb ik meer dan 100 leerlingen kunnen blij maken met een schoolpakket met een waarde van SRD 100 en een uniform-hemd”, zei Gajadien. Gebruikmakend van die gelegenheid hield Gajadien de aanwezigen voor dat de regering serieuze plannen heeft met het beleidsgebied Onderwijs. De regering geeft aandacht aan de jeugdigen.
Het Nationaal Jeugdparlement als inspraakorgaan wil de problemen van de jeugdigen op het bord van de ministeries plaatsen. Daarom moet het contact met het veld blijven bestaan. Als eerste stap heeft de regering het inschrijfgeld en de ouderbijdrage afgeschaft. Over een week zullen de leerlingen van het glo-niveau langer op school blijven voor de huiswerkbegeleiding en verdere vorming op alle gebieden. Gajadien wil een inventarisatie maken op scholen die de randvoorwaarden missen om kinderen van goed onderwijs te voorzien. Schoolleider Dean Kastawi van OS Jarikaba gaf te kennen dat zijn school wel beschikt over een computercentrum, maar er zijn veel kinderziekten. Er zijn slechts 26 computers beschikbaar en de school mist een internetverbinding. Voorts zal er iemand moeten worden aangewezen voor onderhoud en installatie van softwareprogramma’s van zijn en andere scholen.
Kastawi is voorstander van het gezamenlijk gebruik van een computerruimte door meerdere scholen van één ressort. Thans worden er op de lagere school van Jarikaba reken- en taalprogramma’s afgewerkt. Met het oog op de naschoolse opvang wil de schoolleider het gebruik van de computerruimte verruimen en hoopt op hulp van buiten. Gajadien zal zich persoonlijk oriënteren op de scholen om problemen van het onderwijsveld te helpen oplossen. Voor hem heeft prioriteit bescherming van kinderen tegen pornografie, afleiding door oneigenlijk gebruik van het mobiele toestel, recreatiemogelijkheden voor de jeugd en verder invulling geven aan de vernieuwing van de educatieve orde. Hij roept de jeugdigen van Saramacca op om in contact met hem te blijven. Hij is te bereiken op het telefoonnummer   08921313 of op het emailadres [email protected].
N. Ramjiawan

error: Kopiëren mag niet!