Surinaamse boeren en studenten op bezoek bij Guyanese veeboeren in Oost Guyana

Een groep van zeven personen heeft in het weekend van 21 tot en met 23 september een bezoek gebracht aan Guyana. De trip was bedoeld voor personen die belangstelling toonden voor de werkwijze van de Guyanese boer om te geraken tot veestapelverbetering. De meeste bedrijven die bezocht zijn, liggen in Moleson Creek en Black Bush polder, Berbice, Oost Guyana. Het waren merendeels gemengde bedrijven waar veeteelt en landbouw samengaan. De boeren houden bewust een gemengd bedrijf eropna, zodat zij niet afhankelijk zijn van slechts één soort aanplant of één soort vee, zegt James Ramlal, de directeur van Caribbean Center en initiatiefnemer en leider van de trip naar Guyana.
Bezoeken werden gebracht aan enkele boerderijen, een race track en dr. Richmont, een gepensioneerde docent van de Faculty of Agriculture and Forestery in Berbice. Tijdens het veldbezoek werd de groep begeleid door twee docenten van de Faculty of Agriculture and Forestery in Berbice, de dierenarts verbonden aan deze faculteit en enkele studenten van deze faculteit.
De kosten voor deze trip zijn door de deelnemers zelf betaald. Het veldbezoek is door de Stichting Caribbean Center georganiseerd en mede gefinancierd met medewerking van de faculteit.
De studenten van de faculteit in Berbice worden nauw betrokken in de praktijk, vertelt Ramlal. De boeren komen voor advies naar de universiteit en de docenten betrekken de studenten ook bij het oplossen en ondersteunen van de problemen van de boer. Zo worden de studenten ook actief ingezet om samen met de dierenarts verbonden aan desbetreffende faculteit zieke dieren te verzorgen op de boerderijen van Guyanese boeren.
De directeur van Caribbean Center geeft aan dat te zijner tijd wederom een bezoek gebracht zal worden aan Guyana. Bij dat bezoek zullen zeker ook de melkveeboeren aangedaan worden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Caribbean Center.

error: Kopiëren mag niet!