Acto nationaal seminar op 3 en 4 oktober in Suriname

Het  ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  organiseert  op  3  en  4  oktober  2012  in samenwerking  met  de  Amazon  Cooperation  Treaty  Organization  (Acto)  en  de Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  het  “Acto Nationaal Seminar: involving the Amazonian population”.  Dit  seminar  is  bedoeld  voor  wetenschappers,  nationale,  subnationale  en  locale overheden, de business sector, civil society en de media.  Het Amazone Samenwerkingsverdrag (Amazon Cooperation Treaty: ACT) werd op 3 juli  1978 getekend  door  de  8  landen  die  deel  uitmaken  van  het  Amazone- gebied: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela. Het doel was  “het  ondernemen  van  gezamenlijke  activiteiten  ter  bevordering  van  de harmonieuze ontwikkeling van die delen van het grondgebied van elk der lidstaten die deel uitmaken van het Amazone-bekken en het continentaal Amazone-gebied”. Dit moet op zodanige  wijze geschieden dat  de  gezamenlijke  activiteit  wederzijds  voordelige  resultaten oplevert  voor  elk  der  lidstaten,  waarbij  tevens  de  bescherming  van  het  milieu  en rationele  exploitatie  van  de  natuurlijke  hulpbronnen  in  acht worden genomen.
Na verloop van tijd werd het besluit genomen om de Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (Acto) op te richten. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben in november 2011 in Manaus, Brazilië, het Permanent Secretariaat van de Acto belast met het organiseren van nationale seminars, vooruitlopend op een regionaal seminar.
De ervaring leert dat Acto in Suriname weinig bekendheid geniet. Het seminar is gericht op uitwisseling van informatie inzake Acto en de politieke herlancering met het  doel  meer  bekendheid  te  geven  aan  deze  regionale  organisatie,  haar werkzaamheden en doelstellingen.  Aan  de  orde  zullen  komen  het  belang  van  het Amazone-gebied voor de Acto-lidlanden, de activiteiten en initiatieven die worden uitgevoerd,  de  voordelen  van  deze  samenwerking  en  de  methoden die geïdentificeerd kunnen worden om de Amazonische bevolking en andere relevante actoren te betrekken bij Acto-aangelegenheden. Participatie van de geïdentificeerde sectoren is van eminent belang voor het realiseren van de voor dit seminar gestelde doelen.
 

error: Kopiëren mag niet!