Gratis water voor behoeftigen Saramacca

Het Commissariaat Saramacca heeft in samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de Dienst Watervoorziening, een aanvang gemaakt met het gratis distribueren van water. Er is een waterleverancier ingezet. De verschillende ressorten zullen worden aangedaan. Heden is een aanvang gemaakt in het  ressort Jarikaba, te weten Jarikaba Wooncentrum, delen van de Mr.P. Chandieshawweg en Creola. Niet alleen in Saramacca, maar ook in andere gebieden waar de nood hoog is, zal de Dienst Watervoorziening in samenwerking met de SWM water distribueren.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!