Dagelijks meldingen geluidsoverlast Paramaribo Zuid-West

De districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, Mike Nerkust, zegt aan de krant dat het commissariaat bijna dagelijks meldingen krijgt van geluidshindernis. ‘Ook meldingen van burenruzies over grensconflicten krijgen we binnen.’ De dc zegt dat de geluidsoverlast vaak word veroorzaakt door werkplaatsen, die vaak na 17.00 uur nog open zijn. Er komen ook veel klachten binnen over plaatsen en gebouwen, die worden afgehuurd aan derden om feest of evenementen te houden. De evenementen duren dan tot laat in de avond en soms tot de vroege ochtenduren, wat als zeer lastig word ervaren door bewoners van de omgeving. In zulke gevallen wordt aan de verhuurder gevraagd om ook controle uit te oefenen op de huurders, zodat derden zo min mogelijk last krijgen. ‘Men moet respect opbrengen voor andermans privé. Het moet niet zo zijn dat anderen die op dat ogenblik uitrusten van een dagje hard werken, last ondervinden van jou gefeest. Natuurlijk mag je feesten, maar zorg ervoor dat in elk geval anderen er geen last van hebben’, meent Nerkust.
De dc zegt dat het commissariaat alle klachten en meldingen van geluidshinder serieus behandelt. ‘Wij nemen contact op met de personen die de hinder veroorzaken en proberen dan door middel van communiceren een oplossing te zoeken. Wij zijn in elk geval geen voorstander van dat iemand zijn brood verliest. Een ieder probeert wat te verdienen en natuurlijk mag dat ook. Wij vragen alleen dat je begrip toont voor je medemens en voor diens privé. Laat jouw activiteiten niet zodanig zijn dat anderen dat als een hindernis ervaren, want we moeten vooral niet vergeten dat we in woonwijken leven’, aldus de woorden van de dc.

error: Kopiëren mag niet!