Ter nagedachtenis van Mr Jagernath Lachmon

Met gevoelens van respect en dankbaarheid gedenken wij vandaag, vrijdag 21 september, de 96ste geboorte dag van Mr Jagernath Lachmon, geboren in een landbouwers familie in het district Nickerie.
Zoals de zon in de ochtend opkomt, aan het firmament schittert om later onder te gaan, een proces waaraan alles en een ieder die leeft onderhevig is , heeft de Almachtige beslist dat hij op 19 oktober 2001, op zijn 85ste levensjaar tot hoger leven werd geroepen.
Een gerenommeerd advocatenkantoor , welke hij op een jeugdige leeftijd na een harde studieperiode, in 1946 opzette, heeft hij gedurende een periode van langer dan 50 jaren op een waardige wijze geleid en rechtspraktijk uitgeoefend.
Zijn verdiensten die ons met trots vervullen liggen voornamelijk in de betekenis die hij heeft gehad voor de ten achtergestelde in sociaal en bestuurlijk opzicht en in zijn niet aflatende inzet voor heil en vooruitgang van de hele Surinaamse samenleving.
In de periode kort na de Tweede Wereldoorlog, toen wereldwijd het dekolonisatieproces op gang kwam en in Suriname de opkomst van politieke partijen zich manifesteerde, zien wij de heer Jagernath Lachmon als voorzitter van de HJPP, opgericht in 1947 en twee jaren later in 1949 de VHP oprichtte.
Gedurende heel zijn verder leven heeft hij op voortreffelijke wijze leiding helpen geven aan de VHP. De fusie van de Moslim Partij Suriname, de Hindoe Partij Suriname en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij tot de VHP, was op zich een gedurfd model van harmonie in etnisch en religieus opzicht.
Een verdieping van dit proces leidde tot een samenwerking in breder verband en de verbroederingspolitiek zou nu langer dan een halve eeuw een gevestigd begrip worden.Respect voor en acceptatie van verschillen in etniciteit, religie en cultuur-achtergronden vormen de essentiële voorwaarden voor ontwikkeling van de natie Suriname die wij allen nastreven.
Afhankelijk van gewijzigde omstandigheden, zowel in de maatschappelijke als in de bestuurlijke sfeer heeft Mr Lachmon steeds een juist antwoord kunnen vinden om het partijbelang, maar bovenal het algemeen belang te kunnen dienen.
In dit verband kan met genoegen worden verwezen naar de ontwikkeling van de VHP tot een politieke organisatie toegankelijk voor alle Surinamers ongeacht hun cultuur dan wel etnische achtergronden.
Het is thans aan ons gelegen, om middels vernieuwingen en aangepaste organisatorische voorzieningen verder invulling en onderbouwing te geven aan de VHP. Vervolgens verdient vermelding de inzet van Mr Lachmon dat hij er in slaagde om ondanks de zeer scherpe politieke tegenstellingen een nationale basis te kunnen geven aan de goedkeuring van de Grondwet voor de Republiek Suriname in 1975.
Normen en waarden gebaseerd op de principes van de rechtsstaat en de democratie waren voor Lachmon van wezenlijk belang. Wij zien hem dan ook een voortrekkersrol vervullen in zijn poging voor herstel van de rechtsstaat tijdens de periode van het Militair Gezag. Samen met andere partners in politicis is zijn strategie steeds gebaseerd geweest op vreedzame beginselen van dialoog en consensus .
Het positief resultaat is algemeen bekend. Steeds heeft hij er naar gestreefd om zijn idealen te verwezenlijken, in samenwerking met andere politieke organisaties met gelijk gerichte doelstellingen. De formatie van het Front, later Nieuw Front is daar een voorbeeld van.
Essentieel voor mr Lachmon is steeds geweest het dienen van wet en recht.
Kenmerkend is zijn indringend besef van verantwoordelijkheid naar een harmonische samenleving, gebaseerd op de grondvesten van democratie en rechtsstaat.De idealen en de arbeid van Mr Lachmon geven ons de inspiratie om met uiterste inzet en toewijding, verder te werken aan de ontwikkeling en opbouw van een hechte Suriname natie tot heil van alle burgers.Hiervoor is echter de ondersteuning vereist van alle Surinamers om zich te richten op de toekomst, en met verenigde inzet het hoger belang van de natie na te streven.
Gefeliciteerd de familie Lachmon, de VHP-ers en de hele Surinaamse samenleving.
Vooruitstrevende Hervormingspartij

error: Kopiëren mag niet!