Uitzendbureaus praten met minister Miskin over conceptwet uitzendkrachten

De conceptwet “Terbeschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs” was het voornaamste punt van bespreking bij een ontmoeting tussen de vereniging van Surinaamse Uitzendbranche (VSU) onder leiding van Mw. H.Deekman en minister Michael Miskin van ATM. Het voornaamste voorstel van de bedoelde conceptwet is dat uitzendkrachten de status krijgen van werknemers zoals bedoeld in het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Nu zijn de uitzendkrachten bij bepaalde uitzendbureaus niet als werknemer in dienst van het uitzendbureau, noch van het bedrijf dat gebruik maakt van hun krachten . Het ministerie heeft geconstateerd dat de voorzieningen voor uitzendkrachten veel minder zijn dan werknemers die op basis van een CAO in het zelfde bedrijf werken, terwijl dezelfde werkzaamheden worden verricht. Suriname heeft de ILO-conventie betreffende uitzendbureaus sedert 2006 geratificeerd. Deze conventie beoogt uitbuiting van uitzendkrachten te voorkomen, en te zorgen voor een gelijke behandeling van alle werkende burgers. Het ministerie is samen met stakeholders bezig de wet in ons land op dit stuk in place te brengen. De minister heeft de vereniging van uitzendbranche aangehoord, en gevraagd om hun commentaar als onderdeel van het bedrijfsleven te deponeren bij hun vertegenwoordigers in het Arbeid Advies College (AAC). Het AAC dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de overheid, vakbeweging als het bedrijfsleven zal alle commentaren breedvoerig bespreken met de bedoeling overeenstemming te bereiken over de conceptwet. Pas hierna zal de wet aangeboden worden aan de Raad van Ministers, de Staatsraad en de Nationale Assemblee voor goedkeuring. De bespreking met de minister vond op vrijdag 14 september plaats op de werkkamer van de bewindsman. De vereniging van Surinaamse Uitzendbranche bestaat uit 20 bedrijven. Tijdens deze bespreking werd de Minister bijgestaan door de heer J. Belfor en de heer G. Piroe.

error: Kopiëren mag niet!