Blaka Watra voorlopig niet toegankelijk ‏

Jerry Miranda, de districtscommissaris van Para, heeft het recreatieoord Blaka Watra voorlopig voor het publiek gesloten. Door hevige rukwinden van afgelopen zondag zijn tientallen bomen op het recreatieoord omgevallen. De ingang naar het oord werd versperd door een grote omgevallen boom. Bezoekers moesten in allerijl het oord verlaten en een weg banen tussen de omgevallen bomen. Een ooggetuige vertelt dat de aanwezigen heel paniekerig waren. Het hele gebeuren zette een behoorlijke domper op de dag. De kinderen waren erg geschrokken. “Het leek wel alsof wij door de bomen verpletterd zouden worden. Er heerste op dat moment echt een panieksituatie.” De groep kwam om zes uur aan bij de veersteiger om de oversteek te doen. Pas om twee uur in de ochtend staken zij de Carolina-rivier over.
Door deze ravage is het oord nu onbegaanbaar. Er dreigt levensgevaar, doordat enkele bomen scheef staan en elk moment kunnen omvallen. Blaka Watra behoort volgens Miranda tot de organisatie HKV van de omliggende inheemse dorpen. “Zij voeren ook het beheer over dit oord”, zegt Miranda. “Er zal samen met hen gewerkt worden aan het opruimen van de omgevallen bomen. De bomen die dreigen te vallen, worden direct omgehakt. Zodra de situatie verbeterd is, zal het publiek weer in de gelegenheid worden gesteld voor recreatie”, zegt de dc.

error: Kopiëren mag niet!