Murwien Leeflang: ‘Hooghart vertoont dictatoriaal gedrag’

Gisteren berichtte Dagblad Suriname dat de Algemene Bond bij het AZP heeft bepaald dat Roy Haverkamp het bondspersoneel zal vertegenwoordigen in de raad van commissarissen (rvc) van het ziekenhuis. Haverkamp is voorzitter van de vakcentrale FAL. De vakcentrale CLO is het niet eens met deze beslissing. Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO, en minister Michael Miskin, die formeel nog de voorzitter is van de bond, zijn het niet eens met de voordracht van Haverkamp. Vakbondstopper Murwin Leeflang vindt de opstelling van deze twee heren ronduit belachelijk. ‘Ieder bond heeft zijn eigen identiteit, de bonden zijn aangesloten bij een vakcentrale. Als de vakbond iemand moet voordragen om ergens in de raad van toezicht, raad van commissarissen of een stichtingsbestuur zitting te hebben, doet de bond dat en niet de vakcentrale. Het bestuur van de bond doet dat. Nadat het bestuur goedkeuring eraan heeft gegeven, is het weer de taak van de bond om met zijn leden af te stemmen en de voordracht zal bekrachtigd moeten worden’, legt Leeflang uit.
Leeflang  maakt zich ernstige zorgen over de uitspraken van Hooghart. ‘Dit is dictatoriaal gedrag van Hooghart. De bond heeft zijn eigen rechtspersoonlijkheid, dus heel simpel: het is aan de bond gelegen wie voor te dragen en niet Hooghart of minister Miskin, die duidelijk twee petten op heeft. Ik vind dat de heer Hooghart zich groter had moeten opstellen. Hij had deze zaak beter kunnen afwikkelen door te stellen: ‘als er zich eventualiteiten voordoen, dan onthoud ik me daarvan, want u heeft niemand van de vakcentrale voorgedragen’. De vakcentrale heeft volgens Leeflang maar één rol te vervullen en dat is als de bond in problemen zit, bijstand te verlenen. ‘Doch blijft de vraag hangen waarom een minister van ATM zich bemoeit met vakbondsaangelegenheden.’
Leeflang zegt dat de link gelegd moet worden tussen de minister en de voorzitter van de CLO. Hij meent dat de minister in de fout is gegaan om zich in deze uit te laten. ‘Ik hoop dat men heel snel gaat beseffen dat de voordracht van meneer Haverkamp correct is. We hebben deskundigheid nodig en geen vriendjes. Wij moeten als vakbondsleiders ook aan zelfreflectie gaan doen. Er zijn veel grotere zaken waarover we ons ongerust moeten maken. Er wordt gesproken over wijziging van de grondwet en de vakbond houdt zijn mond. De regering had bij haar aantreden beloofd dat er werkgelegenheid gecreëerd zou worden. Waar blijven die zaken? Men trekt de wijken in om werkzoekenden te registreren, maar als je geen open vacatures hebt, waarom registreer je dan mensen? Vakbondsleiders moeten hun ego’s opzij zetten en beter met elkaar gaan communiceren, waardoor er een eenheid komt. En dan zal de vakbeweging weer haar kracht terugkrijgen’, zegt de bondstopper.

error: Kopiëren mag niet!