Theo Vishnudatt over grondzaken: ‘Ik krijg er een punthoofd van’

De parlementariër Theo Vishnudatt van de NDP is moe van de traagheid waarmee het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) grondverzoeken afhandelt. ‘Ik krijg er echt een punthoofd van. Nu, na 2 jaren regering Bouterse/Ameerali en 2 ministerswisselingen op RGB, verlopen zaken met betrekking tot de grondverzoeken nog steeds uiterst stroef en traag’, klaagt het DNA-lid in een verklaring. ‘Vele  aanvragers hebben hun stukken ook aan  parlementariërs afgegeven met de hoop op een spoedige afhandeling. Mijn dossier alleen al bevat ca. 400 grondverzoeken en er komt nauwelijks schot in de zaak.’
‘Het recente overleg van de minister met medewerkers van Domeinkantoor en Grondinspectie heeft kennelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wat de zaak nog dramatischer maakt en wat terecht zorgt voor veel wanbegrip bij de samenleving, is dat het in vele gevallen gaat om een eenvoudige verdeling of overdracht en dat belanghebbenden reeds jaren wachten. Soms zo lang dat in de tussentijd ouders komen te overlijden en dat vergroot alleen maar de ellende. Drie, vier gezinnen wonen in het ouderlijk huis, omdat sommige ambtenaren jarenlang hun plicht verzaken. We hebben een enorme achterstand geërfd, maar de achterstand was ons bekend voor de verkiezingen en we hebben het kiezersvolk beloofd dat we in hoog tempo de achterstand zouden wegwerken’, zegt Vishnudatt.
‘Minister Ginamrdo Kromosoeto heeft de potentie om de productiviteit en rendement op te voeren, maar het zijn vaak zijn werkarmen die hem in de kou laten. Zo wordt de uitgifteprocedure flink belemmerd door obstructie en sabotage. Er worden honderden conceptdocumenten teruggestuurd door het hoofdkantoor naar Domeinkantoor, omdat er opzettelijk foutieve zaken in de tekst verwerkt zijn. Zo schrijft men voor de bestemming van de uit te geven grond ‘ter omrastering’’, verklaart het DNA-lid.
‘Er wordt nog steeds naar hartenlust geknoeid met officiële documenten. Vrij recent is gebleken dat door manipulatie  het erop moest lijken alsof  een bereidverklaring destijds bewilligd was, terwijl toen al in brede kringen bekend was dat de aanvrager had nagelaten binnen 6 maanden te bewilligen. Ook de recente langdurige uitlandigheid van de RGB-minister heeft zijn tol opgeëist. Dit zorgt allemaal voor vertraging en dat aanvragers geïrriteerd raken en hun geduld  beginnen te verliezen. Daar heb ik volkomen begrip voor. Ik heb in een vroeg stadium de regering opgeroepen om  key persons bij de gronduitgifteprocedure te vervangen door integere medewerkers die de uitdaging wel willen aangaan. Ik herhaal hierbij: regering handel, president handel’, aldus Vishnudatt.

error: Kopiëren mag niet!