Wi sa feti gi Sranan: Een promotieonderzoek naar de democratie van ons land

Ik heb mij altijd laten fascineren door het ideaal, genaamd democratie; u niet? Maar het door ons zo veel genoemde begrip, blijkt toch vaak een duister gebied op het moment dat je iets dieper de discussie ingaat. Wat betekent democratie eigenlijk? Iedereen heeft zo wel zijn/haar eigen visie van dit begrip; iedereen probeert het wel na te streven. Maar wat streven we precies na? Aan welke eisen voldoen we om te kunnen zeggen: ja, Suriname is een democratie! En wie bepaalt dit eigenlijk voor ons? Wie heeft het recht (of de plicht) om ons als democratisch land te verklaren?
Om te achterhalen of Suriname nu voldoet aan de aspecten van een democratie, ben ik in januari 2012 gestart aan een promotieonderzoek op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De komende tijd zal ik trachten voor de term democratie een (normatieve) definitie te formuleren, uiteraard aan de hand van wetenschappelijke definities. Vervolgens zal op verschillende niveaus (ressort, district en nationaal niveau) onderzocht worden in hoeverre deze definitie al dan niet de nodige ingang heeft gevonden. De hoofdvraag luidt dan ook: “Hoe kan de democratische staat van de Republiek Suriname in termen van democratische principes en wetenschappelijke kenmerken getypeerd worden?”
Naar mijn mening is democratie een ideaal, net als God. We kunnen het niet volledig zijn; we kunnen er alleen naar toe werken. Dit is een conclusie die ik getrokken heb na mijn studies Technische Bestuurskunde en Bestuurskunde. Maar geldt dit ook voor Suriname?
Voor dit onderzoek zal ik vele interviews en enquêteacties houden. Hierover wil ik ook graag met zoveel mogelijk burgers en instanties communiceren, zodat ik een representatief beeld heb en de juiste conclusies voor mijn onderzoek kan trekken. Middels dit onderzoek wil ik een positieve bijdrage leveren aan de verbetering in mijn land. Immers, Suriname, het land waar ik heel veel van houd, heeft net als elk ander land, haar ongezonde kwesties. Mocht uit het onderzoek blijken dat er werkelijk een verbeterslag te maken valt, dan wil ik mij ook daarvoor sterk maken en mijn schouders onder het werk zetten. Dit alles, natuurlijk samen met diegenen waar het om gaat: de Surinaamse burger.
Bharti Girjasing

error: Kopiëren mag niet!