Boeren moeten beter ingelicht worden over gebruik pesticiden

Overmatig en verkeerd gebruik van pesticiden is een hoofdoorzaak dat boeren grote verliezen lijden. Tot deze conclusie komt Maureen Silos van The Carribbean Institute. Goed planten kan al met een goede  bodem- en watermanagement. “Niet altijd hoef je gif te spuiten. Er zijn gevallen waarbij een gewasrotatie of cultuurmaatregelen voldoende zijn om goede planten te kweken.”
Doordat boeren niet goed geïnformeerd worden over het gebruik van pesticiden, doen boeren wat hun het beste lijkt met het gevolg dat de planten juist zwak en aangetast worden. Boeren lijden grote verliezen en zijn gedemotiveerd om te planten, waardoor steeds meer boeren hun heil zoeken in een andere sector of een baan vinden bij de overheid. Silos vindt het jammer dat steeds meer boeren de tuinbouwsector verlaten, terwijl deze groep ervoor zorgt dat er eten is in het land.
De voorzitter van Landbouwcoöperatie Kwatta, Wim Baijnath, zei in een interview dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de landbouwers moet gaan begeleiden op het veld, zodat deze op een praktische manier leren hoe om te gaan met pesticiden en eventueel op te treden bij calamiteiten. “Je kan mooi theorielessen geven aan  boeren, maar als je ze in de praktijk niet begeleidt en bijstuurt, weten de boeren niet hoe ze moeten handelen als er problemen ontstaan.” Baijnath zegt dat de boeren zeker een jaar lang praktisch begeleid moeten worden, voordat ze in staat zijn om alleen verder te gaan.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: