Kernen afdeling NPS vragen oplossing voor armoede en uitzichtloosheid

In een onlangs gehouden structurenvergadering van afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben vertegenwoordigers van diverse kernen zich uitgesproken over een aantal belangrijke issues. De vergadering stond in het teken van de aanstaande verjaardag van de partij op 29 september en de grote mobilisatie, die in het teken staat van de verkiezingen van 2015. Met name de communicatie en het contact met de achterban en de gemeenschap zijn uitgebreid aan de orde geweest. In dit kader is gewezen op het opvoeren van de intensiteit van de organisatiegraad en het uitbreiden van het bestand aan kernen in Paramaribo en omgeving.
Veel kernen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de armoede, de uitzichtloosheid en de radeloosheid waarin vele gezinnen zich bevinden en dat er weinig of geen hoop is op verbetering. Er zijn hierover talrijke voorbeelden naar voren gebracht. De verarming wordt volgens de kernen vooral veroorzaakt door de steeds stijgende prijzen in de winkels. De kernen hebben ook hun bezorgdheid uitgesproken over de willekeur die zij constateren bij de regering wanneer het gaat om salarissen van vriendjes en regeringsvrienden, terwijl tal van personen in de buurten nauwelijks uitkomen met wat zij verdienen.
Vertegenwoordigers van de kernen hebben ook naar voren gebracht dat zij steeds meer teleurstelling in de wijken constateren, die gebaseerd is op de talrijke niet ingeloste beloften die keer op keer zijn geuit in regeringsverklaringen, bij begrotingsbehandelingen, op presidentiële recepties en op persconferenties. Ook hebben diverse jongeren tijdens de vergadering hun teleurstelling uitgesproken over het uitzichtloze jongerenbeleid. De algemene vraag was: ‘waar leidt dit jongerenbeleid ons naar toe’.
De kernen van de afdeling Paramaribo hebben ter vergadering gesteld het hoofdbestuur te zullen ondersteunen in zijn beleid om de steeds toenemende armoede, de uitzichtloosheid en de radeloosheid van vele Surinamers uit uiteenlopende buurten weg te maken.

error: Kopiëren mag niet!