Assembleeleden op reis in de vakantie

Hoewel De Nationale Assemblee vanaf 1 september op reces is, betekent dit beslist niet dat de dienstreizen die aangeboden worden, door de DNA-leden worden afgeslagen. Deze zijn juist met beide handen aangegrepen. Dagblad Suriname heeft de verschillende dienstreizen vervat in onderstaande tabellen. Het betreft in totaal 4 dienstreizen die overvol geboekt zijn.

Delegatie bestaande uit:
Jenny Simons (NDP)
Mahinder Rathipal(VHP)
Paul Somohardjo (PL)
Melvin Bouva (NDP)
Bestemming:
World-E-Parlement Italie-Rome
Tijdsduur conferentie:
13 -16 september

 

Delegatie bestaande uit:
Jenny Simons (NDP)
Melvin Bouva (NDP)
Guno Castelen (SPA)
Bestemming:
School van 21e eeuw van Antwerpen-Belgie
Tijdsduur conferentie:
16-19 september

 

Delegatie bestaande uit:
Rabin Parmessar (NDP)
Patrick Kensenhuis (NPS)
Ronny Asabina (BEP)
Henk Ramnandanlal (Palu)
Carl Breeveld (DOE)
Oesman Wangsabesari (KTPI)
Ronny Tamsiran (PL)
Bestemming:
ACP-EU meeting Brussel
Tijdsduur conferentie:
11-23 september

 

Delegatie bestaande uit:
Jenny Simons
Lekhram Soerdjan (VHP)
Martha Djojoseparto (PL)
Ramses Kajoeramarie (PL)
Bestemming:
9th meeting plenary van de Parlement of Americas
Tijdsduur conferentie:
29 augustus – 1 september

Enkele assembleeleden hebben niet één reis op hun naam staan, maar diverse. Naast de coalitie reizen ook oppositieleden mee. Het is gangbaar dat de delegatie twee dagen voor aanvang van de conferentie vertrekt en twee dagen na sluiting weer huiswaarts keert. Dagblad Suriname heeft de namen van de assembleeleden die meereizen en het aantal bezoeken dat zij afleggen, wederom vervat in een tabel. Opmerkelijk is dat 5 oppositieleden afreizen ten opzichte van 9 coalitiegenoten.

Coalitie:

Aantal dienstreizen september:

Jenny Simons (NDP)

3

Rabin Parmessar (NDP)

1

Melvin Bouva (NDP)

2

Paul Somohardjo (PL)

1

Ronny Tamsiran (PL)

1

Martha Djojoseparto (PL)

1

Ramses Kajoeramari (PL)

1

Henk Ramnadanlal (Palu)

1

Oesman Wangsabesarie (KTPI)

1

Onafhankelijke persoon:

Carl Breeveld

1

Oppositie:

Aantal dienstreizen september:

Mahinder Rathipal (VHP)

1

Lekhram Soerdjan (VHP)

1

Guno Castelen (SPA)

1

Patrick Kensenhuis (NPS)

1

Ronny Asabina (BEP)

1

Naast de vier dienstreizen, vertrekt een delegatie bestaande uit slechts coalitieleden naar Washington (USA) en Panama in de periode 11- 22 september 2012. De delegatie, bestaande uit drie leden van de voorbereidingscommissie en drie leden van de technische commissie, houdt verband met een oriëntatiebezoek ter voorbereiding van een ontwerpwet houdende de instelling van een waarheidscommissie. Naast de NDP’ers Ricardo Panka en Andre Misiekaba reizen nog vier personen af. Indien het assembleeleden betreft die al voorkomen op de lijst van de dienstreizen van het parlement, moet het aantal reizen dat zij afleggen in de maand september met 1 vermeerderd worden.
Opvallend is dat de DNA-leden Ronald Venetiaan (NPS) en Sheilendra Girjasing (VHP) voor dit parlementsjaar niet op reis zijn geweest. Zo ook Ronnie Brunswijk (Abop). De A Combinatie-leider kan niet op reis vanwege het feit dat Interpol een opsporingsverzoek tegen hem heeft doen uitgaan alsgevolg van een internationale vonnis dat tegen hem loopt.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: