2.000 Adek-studenten ontvangen afschrijvingsbrief

Het collegebestuur heeft de zogenaamde ‘studielimierers’ per brief meegedeeld dat zij worden afgeschreven. De afschrijvingsbrief is afgelopen zondag gemaild naar al deze studenten en is ondertekend door Kenneth Goenopawiro, secretaris van het universiteitsbestuur. “Het universiteitsbestuur heeft zich met deze afschrijvingsbrief van zijn onbehoorlijke zijde getoond naar het parlement en naar de betrokken studenten toe”, zegt parlementariër Harrish Monorath.
Het parlement had op 20 september 2011 in een openbare vergadering beslist dat de universiteit de studielimieters niet mag afschrijven. Monorath heeft inmiddels een spoedschrijven gestuurd richting DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons om haar in kennis te stellen over dit besluit van het bestuur. Monorath zegt dat 2.000 studenten zijn voorgedragen voor afschrijving. “Dit grote aantal geeft al aan dat er iets niet klopt op Adek. Zo een grote groep studenten kan nooit op zichzelf helemaal debet zijn hieraan.’
Het collegebestuur heeft het besluit tot afschrijving zondagavond genomen en dit schriftelijk doorgestuurd naar de studenten. In een advertentie in de lokale dagbladen had het bestuur al laten opnemen dat de groep studenten niet toegelaten zou worden voor herinschrijving van het collegejaar 2012/2013. Monorath is er niet over te spreken dat het bestuur van de ene op de andere dag de studenten confronteert met afschrijvingen, terwijl een aantal studenten nog bezig is met het maken van tentamens in restvakken. Een deel krijgt nota bene pas in oktober het cijfer. “De studenten kunnen onmogelijk hun vakken afronden en tegelijkertijd met afronding van hun thesis bezig zijn. Daar is een bepaalde tijdsperiode aan verbonden die het bestuur niet in acht heeft genomen. Men heeft ze een wurgdispensatie voorgeschreven die naar het nu blijkt ze duidelijk heeft genekt.”
Monorath meent dat de studenten niet volledig te blameren zijn voor hun lange studieduur. Er zijn volgens hem probleemvakken en probleemdocenten. “Hoe is het mogelijk dat een docent tentamens afneemt van 200 studenten, waarbij slechts 4 een voldoende haalt? Onderwijstechnisch bekeken is er dan iets goed mis met de werkrelatie docent/ student. Een gedegen onderzoek naar deze resultaten is dan zeer zeker op zijn plaats. Misschien is er werk aan de winkel voor de desbetreffende decaan. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de beschuldigende vinger richting student wijst.” Monorath vraagt zich af of alle docenten gekwalificeerd zijn voor hun job en/of er curriculumontwikkeling en curriculumcontrole plaatsvindt op de universiteit. Veel is aan bovengenoemde factoren te wijten, zegt de parlementariër. Monorath is teleurgesteld in de houding van het universiteitsbestuur en hoopt dat het parlement toch nog een standpunt kan innemen in het belang van de student.

error: Kopiëren mag niet!