Steve Meye 10 jaar bisschop

De bediening van Gods Bazuin Ministries vervult een bijzondere pioniersrol van het Volle Evangelie van Jezus Christus in Suriname. Deze bediening staat onder leiding van dr. Steve Meye. Gods Bazuin Ministries is anno 2012 de overkoepelende organisatie van 72 Volle Evangelie-kerken, waarvan 62 in Suriname en 10 in het buitenland. Op zaterdag 1 september 2012 is het precies 10 jaar geleden dat Meye in het ambt van bisschop werd aangesteld.  “De fakkel van opziener over het werk van God, Gods Bazuin, werd op aanwijzing van God overgedragen aan hem.”
“Bisschop Meye is een bekende en gerespecteerde Surinamer en heeft zijn hele leven toegewijd om het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen aan een ieder. Hij is getrouwd met Lunette Meye-Dorder en samen hebben zij 2 dochters, Joy en Kelisha. Bisschop Meye staat bekend als een doorzetter en iemand die geen blad voor de mond neemt als het neerkomt op het woord van God. De grote verantwoordelijkheid, die gepaard gaat met het geestelijk opzienerschap over 72 kerken, neemt hij dan ook niet lichtelijk.” In dit werk wordt hij ondersteund door het apostolisch team van Gods Bazuin Ministries, bestaande uit geestelijke leiders die deel uitmaken van de Ministry. Het team dat het 10-jarig ambt van de bisschop niet zomaar voorbij wil laten gaan, zal op 1 september een ‘Celebration Breakfast Meeting’ organiseren waarbij er stil wordt gestaan bij het werk dat verricht is door Meye.
“Ondanks kritiek houdt Bisschop Meye de roeping voor ogen om de verloren mens wederom hoop te geven. De verschillende evangelisatiecampagnes in stad en district zijn slechts enkele activiteiten van het geestelijke werk dat hij verzet.” Door de jaren heen heeft de bisschop voor duizenden mensen gepredikt en hun ook zelfs persoonlijk gecounseld. “Zijn bediening heeft een bijzondere ontwikkeling meegemaakt waarbij hij zelfs de president van de Republiek Suriname Z.E. D.D. Bouterse van geestelijk advies mag dienen. Het werk wordt nationaal en internationaal voortgezet en de visie om in het bijzonder de bevolking van Suriname met het evangelie van Jezus Christus te bereiken, gaat onvoorwaardelijk verder.”

error: Kopiëren mag niet!