Voorlopig geen noodzaak voor lijst “most wanted”

De ex-minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, had tijdens zijn regeerperiode twee “most wanted”-lijsten gepubliceerd. Dagblad Suriname sprak hierover met inspecteur Humphrey Naarden. Volgens hem zijn bijkans alle verdachten die toen opgespoord werden, aangehouden. De andere criminelen houden zich in het buitenland schuil, zegt Naarden. Tenminste twee van die verdachten bezitten de buitenlandse nationaliteit. Het is volgens Naarden stukken moeilijker om hen overgeleverd te krijgen. Momenteel geeft Justitie geen lijsten vrij. Naarden zegt dat alles goed onder controle is. Er zijn wel opsporingen. Formele opsporingen verschijnen in de media. De zogenaamde interne opsporingen die in beeld komen, worden niet gepubliceerd om tactische redenen. ‘Wij willen geen slapende honden wakker maken.’ Hij haalde de situatie van de buschauffeur aan die vanaf 2011, dozen waarin coke verborgen was, smokkelde naar het buitenland. De voorlichtingsdienst van het KPS verstuurt de berichten naar de media nadat de verdachten zijn aangehouden. De politie had zes dozen onderschept. Hier was er sprake van interne opsporing. Indien men de verdachte publiekelijk zou opsporen, zou hij verder onderduiken. Dan zou het stukken moeilijker worden voor de politie om de verdachte in de kraag te vatten. ‘Indien de verdachten niets horen over hun opsporing, zijn zij minder voorzichtig. In sommige gevallen worden de verdachten wel formeel opgespoord. Hierbij worden de ernstige gevaren en de belangen afgewogen.’
De politie geeft er de voorkeur aan om de samenleving goed te beschermen. Een voorbeeld van een formele opsporing is de spraakmakende verkrachting van enige maanden geleden. De politie had foto’s van de verdachten gepubliceerd. De samenleving werd hierdoor gevraagd om alert te zijn. En voor het geval zij de verdachten zouden signaleren, dit gelijk aan de politie door te spelen. Afhankelijk van de gepleegde strafbare feiten, wordt er eventueel een formele opsporing geplaatst. Indien personen, na publicatie, zo een crimineel toch onderdak bieden, worden zij ook vervolgd. De wetgever gaat ervan uit dat wanneer iemand wordt opgespoord, het algemeen bekend is. Het leeuwendeel van de mensen luistert naar de radio en kijkt naar de televisie en volgt ook de krantenberichten. Volgens Naarden heeft de politie succes gehad met de twee lijsten. De sterke arm heeft de poster doen verwijderen, door de vele aanhoudingen. De politiefunctionaris kon niet exact zeggen hoeveel van de verdachten die op de lijst voorkwamen, niet zijn aangehouden. De meesten zijn wel in de kraag gevat.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: