Leden VSMB laten waarschuwend geluid horen

Enkele ontevreden leden van de VSMB, de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, hebben schriftelijk hun beklag gedaan bij de voorzitter over de huidige gang van zaken rond de keuring en de opkoop van rauwe melk door de Melkcentrale Paramaribo (MCP). In een schrijven voeren zij de voorzitter van de VSMB terug naar 2008, toen zich een soortgelijke situatie had voorgedaan. Ook toen werd veel melk afgekeurd. En ook toen lag het aan de procedure die bij de keuring gevolgd werd. ‘Er werden toen door de vereniging fouten geconstateerd bij de keuring en ook was men op de hoogte dat keuringsresultaten vervalst werden.’
De huidige situatie noopt tot voorzichtigheid. De ontevreden leden hebben op een algemene ledenvergadering het bestuur van de VSMB de opdracht meegegeven om erop toe te zien dat noch het ministerie van LVV noch de Melkcentrale sleutelt aan de huidige melkwet. ‘Een wet mag immers alleen door tussenkomst van DNA gemaakt dan wel aangepast worden.’ Verder moet het bestuur erop toezien dat keuring bij de MCP adequaat en door betrouwbare personen geschiedt. ‘Hoe kan het immers dat dezelfde bussen met melk eerst af- en naderhand wel goedgekeurd worden?’ De leden zullen er nadrukkelijk op toezien dat hun belangen niet geschaad worden. Het huidige volume aan melk dat dagelijks opgekocht wordt, vertoont een dalende trend en staat nu op ruim 11.000 liters melk per dag. ‘De melkboeren zijn zo ontevreden over de gang van zaken, dat zij alle inspiratie missen om door te gaan.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: