Krossfire Security zal CBB bewaken

Krossfire Security zal de objecten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Paramaribo en Wanica bewaken per 1 september 2012. Nadat CBB-directeur John Saharie Dagblad Suriname zondag niet kon of mocht vertellen wie de nieuwe bewakers waren, verbrak minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken naderhand het stilzwijgen. ‘Het wordt Krossfire Security’, zei Moestadja. ‘Op 24 juli is het werk gegund aan Krossfire Security door de onderraad voor aanbesteding en gunning van de raad van ministers. Op 31 juli is de missive geslagen’, vertelt Moestadja. Het bedrijf is gekozen na een openbare inschrijving. Tot voor kort was het voor velen nog onduidelijk wie de nieuwe beveiliger zou worden, vooral nadat directeur Saharie het bedrijf Paramaribo Security per brief op 23 augustus had bedankt voor zijn diensten. Het contract van dit bedrijf, dat al ruim 6 jaar zijn diensten heeft verleend aan CBB, was verstreken op 31 mei dit jaar. Met wederzijds goedvinden gingen beide partijen zonder problemen nog enige tijd door met de relatie.
Minister Moestadja kon geen verdere details verschaffen, dan dat er een contract voor 1 jaar is getekend. Krossfire Security is een bedrijf van de Nederlander Hugo Kross en de Surinaamse Patricia de Gama. Het bedrijf is sinds 16 april 2012 ingeschreven in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door KKF. In Breda, Nederland, is er ook een Krossfire Security. Aan Dagblad Suriname legt manager Hugo Kross uit dat zijn bedrijf in Nederland gediplomeerd is. ‘We zijn een gecertificeerd bedrijf met professionals. Ik heb hier in Suriname bij de minister van Justitie en Politie ook erop aangedrongen dat er een stukje wetgeving komt op dit stuk. Want momenteel is er een wildgroei in deze branche. Een ieder opent een security-bedrijf, zonder daarvoor opgeleid te zijn.’ Kross bevestigt dat hij per 1 september de objecten van CBB zal bewaken. Krossfire Security is in feite een Nederlands bedrijf met officieel een filiaal in Suriname sinds april. Kross zag een openbare inschrijving, deed mee en kreeg het werk gegund. ‘We gaan goed opgeleide mensen inzetten, zodat ze weten hoe te handelen bij calamiteiten.’
Moestadja legt uit dat er 3 bedrijven hebben meegedaan aan de gunning. ‘Nadat ik de stukken heb gekregen van de CBB-directeur, heb ik een raadsvoorstel gemaakt en het gedeponeerd bij de onderraad van de rvm ter goedkeuring. Ik zit niet in de onderraad en heb ook niet bepaald welk bedrijf het werk krijgt’, zegt hij. Bij het toekennen wordt niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar de service en de kwaliteit. ‘Bij elke gunning heb je mensen die teleurgesteld zijn. Zo is dat eenmaal.’
Toen Dagblad Suriname Saharie zondag vroeg wie de nieuwe bewakers zijn, zei hij dat niet te weten. Hij verwees de krant naar de ODAD of de directeur van Biza, die zich met deze zaak bezighielden. Moestadja zegt juist dat de CBB-directeur moet weten wie het nieuwe bedrijf is die zijn objecten gaat bewaken. ‘Misschien had hij de missive nog niet bij zich toen jullie hem daarover vroegen. Daarom wist hij ook niet wie de vervangers zijn’, zegt Moestadja.
Jaswant Gajadien

error: Kopiëren mag niet!