Minister Juspol geeft voorbeeld

De minister van Justitie en Politie heeft vrij vroeg na zijn aantreden aandacht gevestigd op de zeer gebrekkige scholing en vorming van veroordeelden. Tegelijkertijd stuurde de minister een signaal in verband met acties op korte termijn naar de criminele wereld. Maar de minister blijft de nadruk leggen op de opvoeding van jongens in bepaalde wijken. Uit zijn vorige betrekking in de gevangenis ontdekte de minister twee zaken die dwars liepen door het profiel van de meeste jonge veroordeelde gevangenen. Een groot deel van deze jongeren kan gebrekkig of niet lezen en schrijven. Voorts is in de opvoeding van de meeste van deze jongeren geen vader zichtbaar geweest. De minister heeft vanaf zijn aantreden in de criminaliteitsbestrijding aandacht gevraagd voor aanpak van deze twee zaken, die enorm preventief kunnen werken. De eerste oproep was gericht aan de omgeving om ervoor te zorgen dat kinderen zo lang mogelijk op school blijven. De tweede oproep die de minister bij herhaling heeft gedaan, is aan mannen, aan vaders, om trouw te blijven aan de kinderen die ze verwekken. Tijdens een bezoek aan de Stichting Rumas, die zich bezighoudt met jongeren die dreigden het verkeerde pad op te gaan en aan de onderkant van de samenleving te belanden, heeft de minister weer over de twee punten gesproken. De focus die de minister in de criminaliteitsbestrijding als minister legt, is een voorbeeld dat door meerdere invloedrijke mannen en vrouwen moet worden opgepakt. De aanpak op de twee gebieden is het antwoord voor een versnelde ontwikkeling van onze samenleving en vermindering van de armoede. Meerdere grote mannen en vrouwen moeten het werk met de moeilijkste groep jongeren, zoals Rumas dat doet, helpen uitvoeren. Dit vormend werk verdient ook navolging. De regering heeft ook belangrijke verantwoordelijkheden bij het houden van jongens op school en het zorgen voor een gebalanceerde opvoeding. Er zijn wel programma’s gericht op drop-outs zoals vakscholing op de vakschool, maar er zijn geen duurzame programma’s bij Minov die erop gericht zijn om het drop-outprobleem aan te pakken. Het drop-outprobleem is enorm, niet alleen in buurten die de minister bij zijn bezoek aan Rumas noemde (Ramgoe, Van Dijk), maar ook in gebieden waar concentraties zijn van nazaten van de Hindoestaanse en de Javaanse immigranten. De minister heeft een voorbeeld gegeven door informatie uit zijn leven te delen met de jongeren. Ook de minister heeft in zijn jeugd omstandigheden meegemaakt die zouden kunnen maken dat hij op het verkeerde pad was beland. Mannen die een moeilijke periode in hun jeugd hebben meegemaakt, maar door inzet toch zijn geslaagd, moeten zichtbaar worden gemaakt aan deze jongeren. Mannen die uit een moeilijke achtergrond komen en toch zijn geslaagd bijvoorbeeld door onderwijs te volgen of een vak uit te oefenen, moeten hun ervaring met deze jongeren delen. Andere ministers in het huidige kabinet, voormalige ministers en parlementariërs, ondernemers en werknemers moeten zich ook presenteren. Daardoor wordt het voor deze jongeren geloofwaardig dat ze uit de moeilijke periode kunnen klimmen en uit de problemen kunnen blijven.
Een zeer belangrijke oproep, waarin meerdere hoogwaardigheidsbekleders de Juspol-ministers moeten volgen, is die waarbij hij vaders oproept om trouw te zijn aan de afhankelijke kinderen die ze op de wereld helpen zetten. Er wordt al geruime tijd vastgesteld dat in bepaalde milieus het vaker voorkomt dat de man alleen bevrucht, maar verder de kinderen niet helpt opbrengen. Dat doet de moeder die in die milieus ook vaak kinderen heeft van verschillende mannen. Drie banen zijn op den duur niet voldoende om alle kinderen op een adequate wijze groot te brengen. De drie banen houden de moeder op straat en voor het overgrote deel van de dag weg van huis. Er zijn buurten waar hele straten uit eenoudergezinnen, dus afwezige moeders en vaders, bestaat. Overdag zitten de kinderen op elkaars lippen in te kleine volkswoningen. De jongens vanaf de derde klas kiezen dan de weg naar de straat. Hele projecten worden dan elke dag door groepen kinderen afgekamd op kokosnoten, manja’s of vertier. Voorbereidingen op repetities zijn nagenoeg afwezig, slechte prestaties troef. Er zijn projecten waar mannen nagenoeg onzichtbaar zijn. Deze jongeren vallen af en vervallen dan in de hosselcultuur. Soms is dat legaal, bijvoorbeeld in de bouwsector. Soms is dat illegaal in petty crime of met grotere roofovervallen.
De oproep van de Juspol-minister is een signaal voor de minister van Onderwijs en Sociale Zaken wat betreft drop-outpreventie. Deze ministeries doen nu op dit stuk heel weinig en dat is onder geen beding goed te praten. Dat is waarop de boodschap van de Juspol-minister neerkomt. Op het stuk van het gedrag in gezinsverband wordt er totaal niets gedaan door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met zijn oproepen geeft de Juspol-minister een onvoldoende aan de betrokken drie ministers. En omdat de oproep van de Jupol-minister herhaaldelijk is, is de onvoldoende diep. En met die beoordeling is het heel moeilijk om oneens te zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: