Ruth Wijdenbosch: ‘Parlement zal gewoon doorgaan met Ajaiso en Pokie’

De voorlopige berichten luiden dat het royement en de terugroeping van de twee BEP- assembleeleden, Diana Pokie en Waldi Ajaiso, zijn opgeschort. Doch meent de ondervoorzitter van De Nationale Assemblee dat zij eerst inzage wil hebben in het vonnis dat afgelopen dinsdag is gewezen. Ruth Wijdenbosch (NPS) zegt dat wanneer de zaak naar een bodemprocedure is verwezen, het moment daar is om af te wachten. ‘Wij moeten dus die definitieve uitspraak afwachten. De opschorting betekent dat het parlement zich niet hoeft te haasten omtrent de termijn van een maand na de bewilliging van de twee leden.’ Romeo Albitrouw en Heintje Sampie, beiden leden van de Abop, hadden reeds bewilligd. Zij zouden de plaats innemen van de leden Pokie en Ajaiso. Deze twee personen waren door de BEP geroyeerd en uit het parlement teruggeroepen. Het parlement zal voorlopig gewoon verder gaan met Pokie en Ajaiso.
Wijdenbosch geeft aan dat vanwege de recente gebeurtenissen er nauwgezet gekeken moet worden naar de procedures. Aan het terugroeprecht zelf, hapert er volgens haar niets. ‘Het is de wijze van uitvoering. De wet is heel duidelijk.’ De NPS’er meent dat wanneer men de functie van assembleelid accepteert, men ook precies weet wat de voorwaarden zijn. ‘En één van de voorwaarden is dat wanneer je iets doet, waardoor je partij je kan royeren, het dan ook voor je ophoudt.”
Wijdenbosch gaat uit van het partijenstelsel in Suriname. ‘Het is de partij die als hoogste orgaan, een individu voordraagt. En het is de partij die je op grond van het royement kan terugroepen.’ Volgens haar zijn dat geen onbekende zaken. ‘Elk lid moet met dit gegeven rekening houden.’ Wijdenbosch zegt Pokie heel graag te mogen en evenzo het lid Ajaiso. Ze verwelkomt deze leden dan ook van harte. Wijdenbosch is blij dat deze twee nog in het parlement blijven.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: