NCCPGR presenteert document Management Plantaardige Genetische Hulpbronnen

Om de gemeenschap bewust te maken over het belang van plantgenetische hulpbronnen heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij momenteel uit het project ‘PR 45708 – Establishment of National Information Sharing Mechanism on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and preparation of an updated National Report on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture’, uit gevoerd. Dit gebeurde in samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (de FAO). Om de activiteiten betreffende PGR die plaats hadden tijdens het project te garanderen en uit te bouwen installeerde LVV- minster Hendrik Setrowidjojo op 22 december 2011 De Nationale Coördinatie Commissie met betrekking tot Plantgenetische Hulpbronnen (NCCPGR). Gedurende de afgelopen maanden is het accent van de (NCCPGR) voornamelijk gericht geweest op het voorbereiden van een strategisch document voor PGR management in Suriname.
Thans is de fase aangebroken van het informeren van een ruime groep belanghebbenden over wat plantgenetische hulpbronnen (plantaardige genetische hulpbronnen) zijn en het bewustzijn omtrent het belang van PGR bij hen bij te brengen. In dit kader heeft de NCCPGR een workshop “Plantaardige Genetische Hulpbronnen voor Voedselzekerheid” georganiseerd. Deze workshop heeft vandaag plaats gevonden in het SAIS gebouw, op het complex het Ministerie van LVV. De doelen van deze workshop zijn het informeren van belanghebbenden over PGR en het belang hiervan, het identificeren van participanten voor het Nationaal PGR Informatie Uitwisselings Netwerk (NISM) en het verkrijgen van input om te komen tot een interactie structuur voor PGR belanghebbenden. Het project ging in december 2010 van start. Minister Hendrik Setrowidjojo benadrukte in zijn toespraak het belang van het in stand houden van gewassensoorten en de verscheidenheid van bepaalde gewassen.Goede kwaliteit plantaardiggenetisch materiaal is volgens hem niet alleen van economisch belang voor een land, maar kan zorgen voor een goede collectie zaad waar ten alle tijden gebruik van gemaakt kan worden. Hiermee wordt ook de voedselzekerheid en – veiligheid gegarandeerd. Er zijn een reeks van activiteiten geweest in de loop van het project waaronder de launch van een PGR- Portal. Het portal dat momenteel nog onder constructie is, is een nationaal informatiesysteem voor het uitwisselen van informatie over PGR en Agricultuur in Suriname.
Onder Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw wordt verstaan: ‘al het genetisch materiaal van plantaardige oorsprong met een werkelijke of potentiële waarde voor voeding en landbouw’. Plantaardige Genetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw zijn belangrijk voor de instandhouding van genetische diversiteit, zijn de basis voor gewasonderzoek en gewasveredeling, vormen een zeer belangrijke input voor de boer en leggen de biologische basis voor voedselzekerheid. Belangrijk mechanisme Plantgenetische hulpbronnen (Plant Genetic Resources ‘PGR’) vormen het mechanisme dat verantwoordelijk is voor gewas vermeerdering, toename in agrarische productie en productiviteit en duurzaamheid in de landbouw. Hierdoor dragen ze bij tot de ontwikkeling van landen en het garanderen van continu voedselvoorziening.

error: Kopiëren mag niet!