Grondenrechtenconferentie krijgt follow-up

De voorzitter van de Commissie Grondenrechten, mr. Jennifer van Dijk- Silos,  zegt dat er zeker een follow-up komt van de grondenrechtenconferentie. Echter is er nog geen datum bepaald. Op 21 en 22 oktober werd in het district Para een grote conferentie gehouden, met het doel om met alle betrokken partijen te komen tot een strategie voor spoedige oplossing van het grondenrechtenvraagstuk. De conferentie was ruim negen maanden in voorbereiding en bijkans 700 personen trokken vanuit heel Suriname naar Colakreek om deze bijeenkomst bij te wonen. Helaas werd de conferentie, en dus ook het dialoogproces over grondenrechten, op de tweede dag abrupt beëindigd. De exacte toedracht is voor velen nog onduidelijk. De grondenrechtenconferentie is onderdeel van hoe uitvoering te gegeven aan het Samaaka Vonnis. Dit vonnis is uitgesproken door de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Daarin is Suriname veroordeeld de grondenrechten van Inheemsen en tribale volken te erkennen.
De conferentie was al vanaf oktober 2010 voorbereid. De bedoeling was om op de conferentie te komen tot het vaststellen van standpunten. Deze zouden in een slotverklaring worden verwerkt en aan de regering worden overhandigd. Dat is toen vanwege de abrupte beëindiging niet meer doorgegaan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: