Yellow Birds-speler Clearence Sedoc voor 3 jaar geschorst

De Yellow Birds-basketballer Clearance Sedoc is ingaande 15 augustus 2012 drie jaar lang uitgesloten van deelname aan wedstrijden onder auspiciën van de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA) in welke hoedanigheid dan ook. De Tuchtcommissie van de SBA kwam tot het oordeel dat er sprake was geweest van het plegen van fysiek geweld jegens een tegenspeler dat op geen enkele wijze goed te praten valt. De schorsing kwam nadat Sedoc opzettelijk fysiek geweld had toegepast op een speler van de Franse basketbalclub ASC Le Cygne tijdens het internationaal basketbaltoernooi op 10 augustus in de Ismay van Wilgen Sporthal. Daarbij raakte de Franse speler Carelus Tanes zeer ernstig geblesseerd. De Franse ploeg speelde de wedstrijd ook niet uit en deze werd afgefloten. Sedoc werd door de scheidsrechters terecht gediskwalificeerd na zijn daad.
Op basis van de binnengekomen rapportage was er geen enkele aanleiding voor Sedeoc om tot een dergelijke buitensporige handeling over te gaan. Ook heeft een en ander voor enorm veel verontwaardiging en weerzin gezorgd binnen de sportgemeenschap in Suriname. Naar het oordeel van de Tuchtcommissie hoeft het geen nader betoog dat er voor dergelijke handelingen, en daarmee dus ook personen die tot dergelijke handelingen in staat zijn, geen plaats is in de sporthal. De commissie acht het dan ook zaak dat het naar eenieder toe duidelijk moet zijn dat dergelijke handelingen onder geen beding getolereerd kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: