Coronie Sportbond gedenkt 80-jarig bestaan

Met gepaste trots zullen vooral de rechtgeaarde Coronianen op 24 augustus a.s. de dag gedenken dat tachtig jaren terug en wel in 1932 een aantal stoere, dappere, maar vooral sportieve mannen het aandurfden een eigen sportbond op te richten. Herbert Prelwits (voorzitter), Julius Boldewijn (ondervoorzitter), Evert Nassy (secretaris), Hendrik J. Feller (penningmeester), Joseph W.Schoenman (commissaris), Albert H. Gebhardt (commissaris) en Johnny Ph.Esajas (commissaris) hebben het in die koloniale tijd, door hun grote liefde voor hun sport en district, aangedurfd de toenmalige Gouverneur, Zijne Excellentie Rutgers het dringend verzoek te doen om aan de Coronie Sport Bond (de C.S.B.) een perceel af te staan voor de aanleg van een eigen voetbalveld. Tot verbazing van menigeen en diepe teleurstelling van honderden sporters wees de Gouverneur het verzoek af. Trots als de Coroniaan is, lieten deze zeer gewaardeerde voormannen in de sport, zich niet uit het veld slaan. Door gezamenlijke inspanning kocht het bestuur van de C.S.B. een perceel aan de “Eerste Serie van de Totnesspolder”. Het eerste speelveld werd op die locatie, tegenwoordig vanwege een zeer verdiende waardering, de Joseph Schoenmanstraat, aangelegd en werd later “gedoopt” tot het Bert Rigters Stadion. Die stoere mannen van het eerste uur hebben de basis gelegd voor een lange, rijke voetbalhistorie en mogen dan ook met recht geëerd en sportief onsterfelijk gemaakt worden. Die eer is Joseph Schoenman al te beurt gevallen. Wie volgt? Coronie heeft voor zijn begrippen vele en grote clubs gekend zoals de Metroboys, Arsenal, Holland, Jong Coronie, Limburg en Transvaal. In de latere jaren zoals de jongeren zich kunnen herinneren OSOS, Corona en The Brothers. Aan de rijke voetbalhistorie met heel veel hoogtepunten hebben onnoemelijk veel Coronianen een grote bijdrage geleverd. Met het risico dat ik vele namen niet vermeld, kan toch niet voorbij- gegaan worden aan grote voorzitters als Albert Gids en James Bendt, de vader van de huidige voorzitter. Verder zijn van grote betekenis geweest, maar vooral onbaatzuchtig, Harry en Frans Gefferie en Severinus Jardin da Ponte. Het was een goed gebruik dat het “Beschermheerschap” van de bond aan de plaatselijke districts-commissaris werd aangeboden. Op een waardige wijze hebben D.C. Rudi Blankendaal en in eerder stadium vooral D.C. Evert Abraham Robles invulling hieraan gegeven. Commissaris Evie Robles was een sportman in hart en nieren en had niet alleen belangstelling voor de voetbalsport, maar probeerde ook de spelen cricket en bat en bal te bevorderen. Grote, echte voetbalkenners beweren dat Coronie de bakermat is van de topvoetbaltalenten, wanneer ze teruggrijpen naar topvoetballers als Eugenie Esajas (Bigiback of Ampi), Jaco en Alex Hasselbaink, Egbert Tay, Jozef Tevreden, Jimmy Winter, de gebroeders Slagveer, Lando Rigters en het grote voetbalsieraad Wilfred “Omoe” Garden. De kenners wijzen ook op de nazaten van Coronianen als Aaron Winter, Hasselbaink, Gullith, Davids. Coronianen hebben het in hun genen. Ook de militair “oom Jim Walker” was een zeer gewaardeerde voetbalcoach, die Coronieboys, een club bestaande uit voornamelijk Coronianen, gecoacht heeft niet alleen, maar ook groot gemaakt heeft. Vele Coroniaanse voetballers zijn uitgekomen voor onze nationale voetbalselectie en hebben op waardige wijze de naam van Suriname hoog gehouden. Met veel genoegen en veel plezier blikken we terug op de voetbalperiode van Charlie Marbach, Emiel Esajas, Lando Rigters, Omoe Garden, Steven Slagveer en Marlon Felter. Een hoogtepunt uit de voetbalgeschiedenis van Coronie is de promotie van clubs als OSOS, Arsenal, Coronaboys en The Brothers naar de topsectie van de S.V.B. Vooral Corona heeft naam en faam gemaakt door als semikampioen van Suriname deel te nemen aan het Internationale Concacaftournooi voor clubkampioenen. Helaas heeft zij zich door vele strubbelingen niet kunnen handhaven in de hoogste kringen van ons voetbal. De laatste grootste teleurstelling die de Coronianen moesten verwerken, was de “overdracht” van de Coroniaanse hoofdklasseclub The Brothers aan een niet-Coroniaanse familie. Hierdoor heeft Coronie geen vertegenwoordiger meer in de Topsectie van de S.V.B. en ontbeert Coronie “Top passieve recreatie”. Het Coroniaanse voetbal verdient beter, gezien de vele voetbaltalenten die nog daar rondlopen en deelnemen aan de jeugdcompetitie. Ook de meisjes hebben laten zien dat zij  uitstekend kunnen voetballen. De bekende Coroniaanse damesvoetbalclub Adjoema met vele sterren, heeft de potentie om uit te groeien tot de beste in de vrouwenkompetitie van de S.V.B. Wanneer coach Dorish Rigters voldoende steun krijgt van de C.S.B. en het bedrijfsleven zal de gemeenschap veel plezier aan de Coroniaanse vrouwen beleven. De toekomst van de C.S.B. en het Coroniaanse voetbal ligt nu na acht decennia in handen van voorzitter Harold Bendt en zijn bestuur. De voetbalevenementen zijn sinds enkele jaren verplaatst van het Bert Rigtersstadion naar het nieuwe, goed onderhouden stadion in Soemborejo en vernoemd naar onze sportlegende Letitia Vriesde. Het Letitia Vriesdestadion is gebouwd met financiële ondersteuning van de K.N.V.B. en de medewerking van de S.V.B. Het stadion is voorzien van elektrische verlichting. Momenteel nemen zes verenigingen deel aan de lokale competitie. De grote uitdaging voor voorzitter Bendt is nu om de Coroniaanse Sport Bond te transformeren van vrijwel uitsluitend voetbal naar meerdere sportactiviteiten. Door de bouw van de dam loopt het Bert Rigtersstadion niet meer onder water. Vele Coronianen hopen dan ook dat de C.S.B. in samenwerking met de bestuurdienst en het directoraat Sportzaken dat stadion zal rehabiliteren. In dat stadion kunnen vooral de sporten Slagbal, Atletiek en Cricket beoefend en georganiseerd worden. Op weg naar 85 jaar moet de sport breed aangepakt worden in ons geliefd kokosdistrict en de C.S.B. moet wederom de bloeiende sportorganisatie worden van weleer. De Coroniaanse bevolking snakt naar “Top actieve en passieve recreatie”.
 
Alex Udenhout
Oud-voorzitter van de Coronie Sport Bond

error: Kopiëren mag niet!