Verontruste stafmedewerkers Minov schrijven president

Een groep van ruim 15 stafmedewerkers op het Minov heeft zich op 27 juli 2012 schriftelijk gewend tot de president van de Republiek Suriname met het verzoek om te interveniëren. Zij zien het niet meer zitten. Ze zijn radeloos en voelen zich overgeleverd aan de grillen van minister Shirley Sitaldin van Onderwijs. Volgens de verontruste beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en onderdirecteuren worden zij vanaf het aantreden van de nieuwe minister geconfronteerd met handelingen die niet door de beugel kunnen. ‘Stukken worden niet op tijd en naar behoren behandeld. De minister ontvangt geen ondergeschikten voor het bespreken van dringende zaken. De minister mist alle tact om met medewerkers om te gaan. De minister gebruikt beledigende taal tegen medewerkers.’ Deze en nog andere klachten zijn in een schrijven vervat en verstuurd naar de president. Het wachten is nu op een reactie van de president. Ondertussen legt de minister dagelijks haar bezoekjes af aan scholen in stad en district, terwijl de problemen rond onder andere nieuwe inschrijvingen, nieuwe lokalen, leermiddelen, leerkrachten en de Minov-begroting zich blijven opstapelen.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: