Ingeschreven leerlingen middelbare school Livorno moeten elders plek zoeken

Leerlingen die zich hebben ingeschreven op de pas gebouwde vwo/havo Scholengemeenschap Sanatan Dharm te Livorno leven in grote onzekerheid. Na de uitslag op 1 augustus  hebben  de geslaagden uit deze omgeving zich gehaast naar deze school om ingeschreven te worden. De inschrijving heeft normaal plaatsgevonden op 3 augustus. Echter is nu  aan deze leerlingen medegedeeld om zich elders in te schrijven, omdat het niet zeker is dat de school op 1 oktober zal starten. Een bezorgde ouder heeft Dagblad Suriname aangegeven dat zij haar kind wel op een andere middelbare school heeft kunnen inschrijven, maar zij weet nog niet zeker of die daadwerkelijk  ook wel  een plekje krijgt.  Er heerst onzekerheid en er is ook een onrustig gevoel onder deze kinderen en hun ouders.
Wat de precieze reden is van het niet opstarten van de school per 1 oktober  is niet aangegeven. Het gebouw behoort toe aan een gemeente. Die heeft met toestemming van de toenmalige minister duizenden SRD geïnvesteerd om op die wijze tegemoet te kunnen komen aan de wensen van buurtbewoners. De directie van de school is voorzichtig en wil geen uitspraak doen en ook geen reactie geven op de stand van zaken. Zij hebben nog hoop dat het wel goed komt. Noch de ouders, noch het schoolbestuur  weten precies wat er aan de hand is en wat de reden is dat de school niet op 1 oktober kan starten. De dichtstbijzijnde vos-school staat op Lelydorp en als het daar niet lukt, moeten de leerlingen naar Zorg en Hoop of naar Geyersvlijt.
De vos-school is gevestigd in Livorno aan de Pandit Paltan Tewarieweg. De eerstesteenlegging vond plaats op 3 april door de voormalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). De bouw van de school is een initiatief van Stichting Bande Matram. De stichting vond de bouw van een middelbare school op Livorno noodzakelijk. Er waren donateurs bereid gevonden die het project deels hebben gefinancierd. Het terrein waarop het schoolgebouw staat, is een geschenk aan de stichting.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: