Tussentijdse toetsen voor zesdeklassers

“Zesdeklassers krijgen vanaf komend schooljaar een grotere kans van slagen. Er komen twee proeftoetsen om ze klaar te stomen voor het grote moment. We willen in een vroeg stadium kinderen bekendmaken met de werkwijze op het examen. Bovendien is belangrijk te weten wat het niveau op dat moment is”, redeneert minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). De toetsen zullen in januari en april worden afgenomen. Wat het ministerie van plan is, komt rechtstreeks uit het voorstel dat ik, Julian With,  geschreven heb voor de toenmalige minister Sapoen. Het gaat om maatregelen die genomen moeten worden om het gemiddelde slagingspercentage voor de glo-toets in Suriname te verhogen tot 80%. Binnen het RIS-project (Reparatie Intellectuele Schade) kregen de kinderen van de zesde klas aan het begin van het schooljaar een nultoets, welke als doel had om gegevens te verstrekken over hun niveau aan het begin van het nieuwe schooljaar. Ze kregen elk weekend twaalf uur bijlessen in de vakken Nederlands en Rekenen van leerkrachten uit de beste scholen van Paramaribo, die per persoon 100 euro per week aan honorarium ontvingen. In de eerste week van januari volgde er weer een toets om vast te stellen wat het rendement is geweest van drie maanden bijlessen. Op grond van deze resultaten werden de ingezette leerkrachten aan een kant gezet, als bleek dat er geen verbeteringen hadden plaatsgevonden. De nieuwe leerkrachten krijgen een lijst van de zwakke kinderen met de duidelijke instructie dat hun prestaties in april hoger moeten zijn, anders volgt er voor hen ook ontslag. Deze aanpak heeft geleid tot significante verbetering van de gemiddelde scores van alle kinderen die aan het project deelnamen. Wanneer uit de derde toets in april naar voren kwam dat een groep kinderen nog steeds geen verbetering vertoonde, dan mochten die niet meer deelnemen aan de bijlessen. De gedachte hierachter is dat verlaging van het aantal kinderen moet leiden tot verhoging van het ‘bijlesrendement’. Deze aanpak heeft geleid tot verhoging van het slagingspercentage van de kinderen uit het binnenland van 7 tot 51% (N = 531). Die toetsen hadden niet als doel kinderen bekend te maken met de werkwijze op het examen. Dat is onzinnig, want op elke school oefenen de kinderen met examenopgaven van de jaren daarvoor. Het is dus niet waar dat ze pas op het examen geconfronteerd worden met ‘multiple choice’ vragen.   Dus dat argument van de minister slaat nergens op. Kortom, de beslissing om de kinderen van de zesde klas tussentijds te toetsen komt van Julian With. Maar dat zal je nooit lezen in een Surinaams medium. De beslissing van mevrouw Sitaldien om kinderen in de zesde klas tussentijds te gaan toetsen, is niets anders dan diefstal van mijn intellectuele eigendom. Nadat Sapoen een totaal voorstel van mij ontvangen heeft, besloot hij, op advies van Eddy Jozefzoon, om met mij te breken.  Met Sapoen is het niet goed meer gekomen op dat departement.
Julian With    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: