Rachied Doekhie: ‘Wij moeten juridisch betere producten maken’

Recent zijn er cursussen verzorgd aan assembleeleden, waar ze vooral ingelicht zijn om juridisch betere producten te maken. ‘Niet dat dit product niet goed is’, zegt het NDP-assembleelid Rachied Doekhie over de ontwerpwet voor toetreding tot de Internationale Conventie voor het Tegengaan van de Financiering van Terrorisme (Conventie Financiering Terrorisme: CFT). Deze ontwerpwet zou aanvankelijk gisteren in openbare vergadering behandeld worden, maar vond geen voortgang. Doekhie zegt dat er wel quorum was. In huishoudelijk verband is wel gebogen over de ontwerpwet. Toen is gebleken dat er in commissieverband meer tijd besteed moet worden aan de ontwerpwet. Hoewel er al een preadvies is uitgebracht, zal toch in commissieverband samen met deskundigen en actoren gebrainstormd worden over de ontwerpwet voor het plegen van de nodige aanpassingen. Dit, om ellenlange discussies te voorkomen. De politicus stelt voorop dat nagegaan moet worden hoe het staat met de uitlevering van Surinaamse staatsburgers ten opzichte van deze wet. De grondwet verbiedt uitlevering van burgers. Er zijn hierover internationale verdragen door Suriname getekend. Deze lopen niet synchroon met de grondwet.
Eveneens moet worden nagegaan met welke landen Suriname een uitleveringsverdrag heeft getekend en wat voor invloed dit heeft op het beleid. Doekhie doet hier uit de doeken dat bewindslieden gedurende het afgelopen jaar lukraak verdragen hebben getekend in het buitenland, zonder dat het parlement op behoorlijke wijze is ingelicht. Al deze zaken moeten eerst grondig onderzocht worden alvorens de ontwerpwet over de uitlevering van Surinaamse burgers gepresenteerd wordt voor aanname. ‘Wij moeten een juridisch goed product hebben.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: