Minister sitaldin brengt werkbezoek aan Stoelmanseiland

Met een tevreden gevoel keerde de delegatie onder leiding van de MINOV-minister, Shirley Sitaldin, vanuit Stoelmanseiland terug naar Paramaribo. De MINOV-delegatie bracht op woensdag 08 augustus een werkbezoek aan Stoelmanseiland en het dorp Manlobi.
Na zeer warm verwelkomd te zijn door onder meer zingende en dichtende kinderen sprak Minister Sitaldin ze kort toe. “Samen zullen we het doen, want ons werk is uw werk en ons werk is Gods werk” citeerde de beleidsvrouw de kinderen. Onder aanvoering van DC Margareta Malonti, die ook deel uitmaakte van de delegatie werd er een krutu gehouden waar leerkrachten, ouders en de leden van de delegatie aan deelnamen. Gebruikmakende van de gelegenheid werden de leerkrachten en ouders geinformeerd over de verschillende vernieuwingen binnen het Onderwijs. Verder hadden de leerkrachten en ouders de gelegenheid om vragen te stellen aan de verschillende functionarissen.
Bert Eersteling, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland, vertelde over de opening en de bedoeling van het nieuwe internaat in oktober en de exploitatie hiervan. De bouw van het internaat is in afronde fase. Dit bouwsel is bedoeld voor de opvang van de kinderen van omliggende dorpen. In haar toespraak ging de minister hoofdzakelijk in op de ouderparticipatie “De overheid kan het niet alleen, de lokale gemeenschap in het bijzonder de ouders zullen ook een bijdrage moeten leveren”. Verder kwamen onder andere het transporteren van studenten, tekort aan leerkrachten, resserveren van ruimte in vliegtuigen voor leerkrachten om op frequente basis spullen opgestuurd te krijgen vanuit de stad, de mogelijkheid voor leerkrachten om meer dan nu het geval is tussendoor naar de stad kunnen komen. De minister benadrukte dat de problemen aandacht verdienen. “Uw probleem is inderdaad een probleem die we moeten meenemen om te kijken welk plan we erop kunnen loslaten. Uitzonderingen kunnen eventueel, maar het is goed om ten aanzien hiervan een duidelijk plan te formuleren welke geldt voor een ieder.”
De delegatie bracht ook een bezoek aan de VOJ-school van Stoelmanseiland. Hier werd onder andere gesproken over het tekort aan leerkrachten, schoonmakers en tuinmannen, ouderparticipatie, onderhoud van de school en de prestaties van de leerlingen. Ook te Manlobi werd een krutu gehouden. De problemen bleken identiek en ook hier sprak de Minov-minister de aanwezigen toe. Behalve de op handen zijnde ontwikkelingen binnen de onderwijswereld werden de aanwezige leerkrachten, ouders en/ of verzorgers ook op het belang van ouderparticipatie gewezen.

error: Kopiëren mag niet!