Kinderkamp St. Charisma Ministries Pierpont ondersteund door PL-parlementariër

Het DNA-assembleelid van Wanica, Martha Djojoseparto (Volksalliantie/ Pertjajah Luhur), heeft goederen geschonken aan Stichting Charisma Ministries Pierpont. De politica vindt het initiatief om een kinderkamp te organiseren, zeer prijzenswaardig en heeft als volksvertegenwoordiger ook haar bijdrage geleverd.
Stichting Charisma Ministries Pierpont, gevestigd in het district Wanica, organiseert jaarlijks een kinderkamp voor kinderen in de leeftijdscategorie van 5-13 jaar. Het gaat in deze om minderbedeelde en sociaal maatschappelijke kwetsbare kinderen. Het kinderkamp is in rij het veertiende dat georganiseerd zal worden. Dit jaar is het gepland voor 18 augustus tot en met 21 augustus 2012. Aan 100 kinderen wordt de gelegenheid geboden deel te mogen nemen. Het thema dit jaar is “Cry for Love”. Deze kinderen hebben behoefte aan aandacht en (naasten)liefde. In hun situatie moet dit vaak ontbeerd worden, met alle gevolgen van dien. De Stichting Charisma Ministries Pierpont  heeft gemeend in deze behoefte enigszins te voorzien door tijdens dit kamp de kinderen de basiswaarden en normen van het leven bij te brengen om een representatief model te zijn voor de wereld en in het bijzonder Suriname. Het organiseren van dit kamp gaat gepaard met heel wat kosten. Djojoseparto spreekt de hoop uit dat andere burgers initiatieven zoals deze zullen blijven ondersteunen.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: