492 lbgo-geslaagden moeten klasse 6 overdoen

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft na te zijn geconfronteerd met de informatie dat 11-jarigen een onterechte lbgo-uitslag hebben gekregen, terstond actie ondernomen en meteen een onderzoek gestart. Uit dat onderzoek is komen vast te staan dat enkele leerlingen van de zesde klas onterecht zijn verwezen naar lbgo. Het zou gaan om leerlingen die in het jaar 2000 zijn geboren. Tijdens het verwerken van de informatie heeft het verwerkingssysteem van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) de twee nullen van het jaar 2000 niet gepakt. Ondertussen is het probleem aangepakt en opgelost. Het systeem is al aangepast en is de kans nu nihil dat een dergelijke omissie zich herhaalt.
Hoofd Siegfried Tjitrotaroeno van Cebuma zegt dat het om 492 leerlingen gaat. Tjitrotaroeno geeft toe dat er een fout is gemaakt en hij biedt zijn verontschuldigingen aan de ouders en de leerlingen.
Het ministerie wijst erop dat de leerlingen om wie het gaat, niet zijn geslaagd. Deze leerlingen zijn afgewezen. Om tot lbgo toegelaten te worden, moeten zesdeklassers 14 jaar oud zijn, 7.5 berekende vijven hebben en 32 punten behalen voor 7 toetsvakken. De getroffen leerlingen worden opgeroepen om hun toetsbriefje weer in te leveren op school, omdat zij niet ingeschreven zullen worden op een lbgo-school. De leerlingen krijgen na het toetsbriefje te hebben ingediend, de juiste uitslag van de school en dat is ‘klasse 6 overdoen’. Het ministerie betreurt de ontstane situatie en vraagt alle betrokkenen om hun begrip en medewerking.

error: Kopiëren mag niet!