Eerste Verkeersveiligheidsbeurs op KKF-terrein

‘Naar verantwoord en veilig verkeer: waar staan we?’, is het thema van de Verkeersveiligheidsbeurs 2012, die vandaag van start gaat op het KKF-terrein. Volgens Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Senior Verkeersbrigadiers, is het de bedoeling dat mensen massaal trekken naar deze informatieve, educatieve en confronterende beurs. ‘Het is onze taak als Surinaamse burgers niet alleen te zeggen dat deze beurs een goed initiatief is, maar ook daadwerkelijk massaal ernaar toe te trekken en die aandacht en betrokkenheid aan de verkeersveiligheid te geven. Vrijwel een ieder is deelnemer aan het verkeer en het is onze verantwoordelijkheid om veiliger deel te nemen aan het verkeer. Met z’n allen moeten wij, organisaties die direct en indirect met het verkeer te maken hebben, de koppen bij elkaar steken. Het is niet alleen een taak van justitie om verkeersveiligheid te garanderen. Ook beleidsmakers dienen aandacht te schenken aan dit vraagstuk. Zijn wij fatsoenlijk in het verkeer en houden wij ons aan de regels, dan is de politie maar ook de totale gemeenschap geholpen. Want als iemand omkomt in het verkeer, is het een Surinamer die is omgekomen.’
Gezius ziet graag dat mensen actief deelnemen aan deze beurs, welke voor het eerst wordt georganiseerd. Volgens hem zal deze een jaarlijkse terugkerend karakter krijgen. Vanaf volgend jaar zal het echter geen ‘beurs’ genoemd worden. ‘Een beurs brengt andere gedachten op bij de burgerij. Hierbij gaat het erom dat wij ernaar toe willen werken dat iedereen aandacht besteedt aan het vraagstuk veilig verkeer.’
Voor dit jaar doen er 23 organisaties mee aan de Verkeersveiligheidsbeurs. De bezoekers mogen verwachten dat er heel veel informatie verstrekt zal worden en educatieve programma’s afgedraaid zullen worden.  De beurs duurt van 10 tot en met 13 augustus 2012, dagelijks van 17:00 tot 22:00 uur. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Verkeersveiligheid. ‘Dus ik roep voetgangers, fietsers, motorfietsers, automobilisten, truck- en buschauffeurs op om allen massaal ernaar toe te trekken’, besluit voorzitter Helmut Gezius zijn relaas.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!