Bewoners Burnside vrezen overstroming vanwege dambreuk

Er is onrust ontstaan in Coronie vanwege het steeds stijgende waterpeil in de zwamp bij de Burnside dam. De bewoners van de woongebieden rond Burnside vrezen een watersnood als de regen aanhoudt, daar de breuk in de dam nog steeds niet hersteld is. Ook NDP-assembleelid Remie Tarnadi maakt zich zorgen over deze situatie. Hij is teleurgesteld in de manier waarop de overheid de dambreuk in de zwampwaterkerende dam bij Burnside heeft aangepakt. Volgens Tarnadi is er sinds het ontstaan van de breuk een maand terug, niets gedaan om de schade aan de dam te verhelpen. Wat LVV tot nu toe heeft gedaan, is het opschonen van ongeveer 15 km aan afvoerkanalen om het overtollig zwampwater af te voeren. LVV kan de aannemer, die belast is met de rehabilitatie van de dam, niet in gebreke stellen, zegt Tarnadi.
Het assembleelid heeft vaker gewaarschuwd voor het eventueel onder water lopen van het woongebied. Met het plaatsen van extra duikers door MNO Vervat kan erger voorkomen worden. Vanwege de regen van de afgelopen dagen is het waterpeil in de zwamp behoorlijk gestegen, met als gevolg dat het woongebied wederom wordt bedreigd met watersnood. Een soortgelijke situatie van watersnood doet zich op dit moment ook voor in het Coppenamegebied. Mede door de  ongecontroleerde, ongebreidelde en illegale  schelpafgravingen en het niet op structurele basis onderhouden van de afvoerkanalen, die al jaren niet meer uitmonden in zee, lopen een aantal percelen nu reeds onder water.
 

error: Kopiëren mag niet!