Recidivist hoort een jaar tegen zich eisen

Andrew M., die in 2006 al tot 5 jaar cel was veroordeeld, heeft zich wederom schuldig gemaakt aan een soortgelijk strafbaar feit. Op 1 mei van dit jaar heeft Andrew zwaar lichamelijk letsel toegebracht aan een vrouw. Hij heeft de ex-vrouw van zijn broer zodanig gewurgd dat er striemen te merken waren. Ook heeft hij haar verwond met een mes en een vork. De verdachte ging, nadat hij zijn eerste straf had uitgezeten, dagelijks thuis bij het slachtoffer voor een bordje eten. Op die bewuste dag verkeerde hij onder invloed van alcohol. Het slachtoffer was bezig te koken toen de verdachte op een gegeven ogenblik op haar afliep en haar vastgreep bij haar hals. Het slachtoffer kwam in ademnood en beet de verdachte in de vingers. Deze heeft vervolgens een mes en daarna een vork gepakt om de vrouw met die voorwerpen te verwonden. In het dossier is het geneeskundig rapport hierover aanwezig.
De openbare aanklager achtte het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en bedreiging wettig en overtuigend bewezen. Zij eiste een straf van een jaar met aftrek. De verdediging van de verdachte beschikte niet over de stukken van de verdachte. Hij verzocht de rechter om op een andere dag te pleiten. Op de volgende zitting wordt de raadsman in de gelegenheid gesteld om alsnog te pleiten voor zijn cliënt. Andrew M. blijft aangehouden.
Saskia Bandhan   

error: Kopiëren mag niet!